İnsan Beyini Bir Kuantum Bilgisayar mı?

Beyin, bilinci, duyguları ve aklımıza uzun süreli anıları nasıl tuttuğumuz gibi beynin en gizemli işlevlerini hiç merak ettiniz mi? Bilim adamları makul bir cevap buldular. Kuantum hesaplama (Quantum Computing) Bilginin işlenmesi ve kararların alınması gibi kendi insan beynimizin gelişmiş yeteneklerinin kuantum hesaplamalarından gelmesi oldukça olasıdır.

Kuantum (Quantum) dolanması ve süperpozisyon (superposition) gibi fenomenlerin (phenomena) beynimizde düzenli bir olay olabileceğine ve süper hızlı ve karmaşık işleyişini çok iyi açıklayabileceğine inanırlar. Bu gerçek doğrulanırsa, beynin iç işleyişini anlamamızı artırabilir ve tıbbi tedaviye yardımcı olabilir.

Kuantum Bilgisayar

Kuantum bilgisayar bilimi, (quantum computing work) kuantum mekanizmasının, evrenimizi en küçük atomik düzeyde açıklayan temel kuantum yasaları üzerinde çalışır ve kasik fiziğin kurallarının artık geçerli olmadığı yerlerde.

Burada, klasik bilgisayarlarda açma / kapama anahtarları olarak da bilinen bitler 1 ve 0’ı depolayan veri, eş zamanlı olarak hem 1 hem de 0 olabilen qutler (qubits) ile değiştirilir. Araştırmacılar beyinde bu qubitlerin varlığını tespit etmeye çalışıyorlar.

Qubitlerin çalışmak için çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç duymasına rağmen, sıcak ve ıslak gri maddelerde kuantum işleminin gerçekleşmesine olanak veren bir çözüm olabilir.

Bu araştırma ayrıca, kuronların, çevreleyen elektronlar yerine atomların çekirdeğinde nükleer spinlerde (spins) depolanıp depolanmayacağını belirlemeye odaklanmıştır. Vücudumuzda bol bulunan fosfor atomları, bilim adamlarına göre biyokimyasal bir tahlil olabilir.

Eğer beyin gerçekten kuantum bir bilgisayarsa, biyolojik uyuşukluklarımızı ayrıcalıktan korumak için yerleşik bir yol olmalı:

Kuantum karışmanın çökmeye başladığı bir nokta. İşte bu yüzden bilim adamları beyindeki ayrışma potansiyelini araştıracaklar.

Kuantum bilgisayarlarda olduğu gibi, beyinlerimiz muhtemelen nörotransmiterler (neurotransmitters ) ve sinaptik ateşleme yoluyla kuantum eşli ağlar oluşturabilirler. Matthew Fischer ve ekibi, bu tür beyin durumlarını taklit etmek ve gizemlerini açığa çıkarmak için bir deney yapacaklar.

Bu deneylerin bize aradığımız cevapları vereceği konusunda bir garanti olmasa da, bu araştırma en karmaşık organımızın çalışmasına ışık tutabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir