Laptop bataryası dolunca uyarsın

Not defteri’ne aşağıdaki komut dosyasını yapıştırın ve batarya.vbs (tüm dosyaları olarak kaydetin)

set oLocator = CreateObject(“WbemScripting.SWbemLocator”)
set oServices = oLocator.ConnectServer(“.”,”root\wmi”)
set oResults = oServices.ExecQuery(“select * from batteryfullchargedcapacity”)
for each oResult in oResults
iFull = oResult.FullChargedCapacity
next
while (1)
set oResults = oServices.ExecQuery(“select * from batterystatus”)
for each oResult in oResults
iRemaining = oResult.RemainingCapacity
bCharging = oResult.Charging
next
iPercent = ((iRemaining / iFull) * 100) mod 100
if bCharging and (iPercent > 95) Then msgbox “Battery is at ” & iPercent & “%”,vbInformation, “Battery monitor”
wscript.sleep 30000 ‘ 5 minutes
wend

Dosyayı masaüstüne kaydedin ve bunun için bir kısa yol oluşturun. Eğer otomatik olarak çalıştırmak istiyorsanız, başlangıç-klasörüne kısa yol yapıştırın. Başlangıç klasörüne dosyanın kısa yolunu atarsanız script dosyası bataryayı bur da %96 oldun mu sizi laptop fişden çekmediğiniz sürece uyaracaktır. Pil yüzde % 96 şarj olduğunda sizi uyaracaktır.

Uyarı seviyesini ben kendim ayarlayım diyorsanız, eğer farklı bir değer gerekirse aşağıdaki satırı düzenleyebilirsiniz:

if bCharging and (iPercent > 95) Then msgbox “Battery is at ” & iPercent & “%”,vbInformation, “Battery monitor”

size uygun bir şey için (iPercent> 95) değerini değiştirin.

Vbs script ben böyle uğraşmam, yapmam diyorsanız burdan indirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir