Windows servere ping aldıralım

Ping almayan serverlar offline demek değildir , ping almıyorsa muhtemelen serverın ICMP (Internet Control Message Protocol) kapalıdır , bu durumda ne ping nede tracert komutunu kabul eder

serverlar ICMP yi neden kapatırlar :

1. Bazı eski tip worm ların ICMP yi kukllanıp host aktifmi diye aka ping uygulama olasılığı
2. Altyapının gizlenmesi (network profilinin alınamaması için) , ICMP trafiği exploit in bir bölümüdür
3. DOS (Denial of service attacks) ICPM ye dayalı olduğundan bundan korunmak için

Ping almayan Dns IP lerine örenkler

199.85.126.20,199.85.127.20
199.85.126.30,199.85.127.30
199.85.126.10,199.85.127.10

Online ping araçları

theworldsend.net
spfld.com
wormly.com
his.com

Ping aracını kullanmadan bir hosttan yanıt alınıp alınamadığını test edelim

Bunun için aşağıdaki .vbs scriptini kullanmak yeterlidir , İp adresini değiştirip .vbs yi çalıştırdığınızda yanıt alınıp alınmadığı bildirilecektir

Kod: Tümünü seç
strComputer = “192.168.1.1”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\\.\root\cimv2”)
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
(“Select * from Win32_PingStatus ” & _
“Where Address = ‘” & strComputer & “‘”)
For Each objItem in colItems
If objItem.StatusCode = 0 Then
WScript.Echo “Reply received.”
End If
Next

İstek zaman aşımına uğradı mesajının analizi

http://www.firewall.cx/networking-topics/protocols/icmp-protocol/153-icmp-destination-unreachable.html

ICMP

http://tr.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir