Site icon internetkafa.com

En İyi Excel Klavye Kısayolları

Excel’de önemli olan ve çok fazla zaman kazandırabilecek yüzlerce klavye kısayolu bulunmaktadır. Ancak bunların bazıları çok önemlidir. Excel’deki hemen hemen her şey klavyelerle denetleyip, yönetebiliriz. Umarım bu yazımdaki Excel klavye kısa yolları zaman kazandırır.

En İyi Excel Klavye Kısa yolları Listesi 

CTRL ve SHIFT ile Ok Tuşlarının Kullanımı

Ok Tuşu, çalışma sayfasında ok tuşuna basıldığında bir hücre tarafından hareket eder.

CTRL + Ok Tuşu, aynı anda basıldığında bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin aynı satır veya sütun veya kenarındaki son etkin hücreye atlar.

SHIFT + Ok Tuşu seçimi bir hücreye kadar uzamıştır.

CTRL + SHIFT + Ok Tuşu geçerli seçimi etkin satır veya sütundaki son etkin hücreye genişletir. Bir sonraki hücre boş sayılsa da, seçimi son boş olmayan hücreye veya etkin sütun veya satırın kenarına genişletir.

Geçerli Veri Bölgesini Seçin

CTRL + A, çalışma sayfası veri içermiyorsa tüm çalışma sayfasını seçer. Çalışma sayfası veri içeriyorsa, CTRL + A geçerli veri bölgesini seçer. CTRL + İkinci kez basıldığında, tüm çalışma sayfasını seçer.

CTRL + SHIFT + 8 / CTRL + * geçerli bölgeyi seçer.

Sütun / Satır Seçin

CTRL + Spacebar, çalışma sayfasındaki etkin sütunun tamamını seçmek için kullanılabilir.

SHIFT + Spacebar, çalışma sayfasında etkin bir satırın tamamını seçmenize olanak tanır.

Çalışma Sayfaları Arasında Geçiş Yapın

CTRL + Page Up, çalışma kitabındaki önceki çalışma sayfasına taşınır.

CTRL + Page Down, sizi çalışma kitabındaki bir sonraki çalışma sayfasına götürür.

Bağıl ve Mutlak Hücre Referansları

F4, herhangi bir hücre başvurusu veya hücre aralığını düzeltme modunda seçtikten sonra basıldığında göreli, mutlak ve karma hücre başvuruları arasında geçiş yapın.

Hızlı Bir Şekilde SUM İşlevini Girin

En sık kullanılan kısa yollardan biri olan ALT + =, bitişik hücrelerin toplamını almak için SUM işlevini hızlı bir şekilde girmek için kullanılır.

Filtreyi Uygula/Çıkar

CTRL + SHIFT + L, Filtreyi geçerli veri bölgesine hızla uygular veya kaldırır.

İlk / Son Kullanılan Hücreye Git

CTRL + Home, çalışma sayfasındaki ilk hücreye taşınır

CTRL + End, çalışma sayfasındaki son hücreye (son kullanılan satır ve sütunun kesişimi) atlar.

Sütunu Gizle / Satırları

CTRL + 9, Seçili satırları gizleme

CTRL + 0, Seçili sütunu gizleme

Hücreleri Hızla Biçimlendirme

CTRL + SHIFT + ~ genel biçimi seçime uygular.

CTRL + SHIFT + ! seçime 2 ondalık basamakla binlerce ile ayrılan sayı biçimlendirmesini uygular.

CTRL + SHIFT + @ değeri 12 saatlik saat sistemi zaman biçimine dönüştürür (örn. 5:34 AM)

CTRL + SHIFT + # numarayı özel tarih formatına ‘dd-mmm-yy’ olarak dönüştürür.

CTRL + SHIFT + $ varsayılan para birimi biçimini seçime uygular.

CTRL + SHIFT + % seçili hücrelere yüzde biçimini uygular.

Açılan Excel Dosyaları Arasında Geçiş Yapma

Birden çok Excel çalışma kitabı açtıysanız ve aralarında geçiş yapmaktan sıkıldıysanız, bir sonraki açılan Excel çalışma kitabına geçmek için CTRL + TAB klavye kısa yolu kullanın.

 Açıklama Ekleme/Düzenleme/Seçme

SHIFT + F2 / (Fn + F2) klavye kısayolu, etkin bir hücreye yorum eklemek veya zaten varsa hücre yorumunu değiştirmek için kullanılır.

CTRL + SHIFT + O yorum içeren tüm hücreleri seçer.

Veri Girme

F2, Hücrenin edinme modunu etkinleştirir. Ayrıca, hücredeki işlevi/formülü görmek için kullanılabilir.

CTRL + ; Etkin hücreye geçerli tarih ekler.

CTRL + ‘ Formülleri veya içerikleri yukarıdaki hücreden aşağıya kopyalama.

CTRL + SHIFT + ; Etkin hücrede geçerli tarih ve geçerli saat ekler.

ALT + Aşağı Ok (â) Açılan liste kutusunda ‘Teslim Listesi’ni açar.

CTRL + D İçeriği ve biçimleri en üstteki/ilk hücreden aşağıya doğru kopyalayın.

CTRL + R İçeriği ve biçimleri en soldaki/ilk hücreden sağa kopyalayın.

CTRL + ALT + V ‘Özel Yapıştır’ iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL + F3 ‘Tanımlı Ad’ iletişim kutusunu açar.

Bazı Genel Klavye Kısayolları

CTRL + 1 Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu seçili son etkin sekmeyle açar

CTRL + Z Son çalışma kitabı eylemini geri ala

CTRL + Y veya F4 Son çalışma kitabı eylemini yineler.

CTRL + C Geçerli seçimlerin içeriğini panoya kopyalama

CTRL + X Geçerli seçimin içeriğini panoya kesme

CTRL + V İçeriği panodan etkin hücreye yapıştırın

CTRL + N Yeni bir çalışma kitabı oluşturur

CTRL + O Varolan bir dosyayı açmak için ‘Aç’ iletişim kutusunu görüntüler

CTRL + S Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder

CTRL + W Etkin çalışma kitabını kapatma.

Excel Tüm Klavye Kısa yolları Listesi

Microsoft Excel’i biliyor olsanız bile, çalışmanızı hızlandırmak ve genellikle işleri daha kullanışlı hale getirmek için kullanabileceğiniz klavye kısa yollarının ile işlerinizi çok kolay ve hızlı yapabilirsiniz.

Temel Seçim için Excel Kısa yolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + A Geçerli bölgeyi seçer (çalışma sayfası veri içeriyorsa). CTRL + İkinci kez tuşuna basmak çalışma sayfasının tamamını seçer.
CTRL + \ Formülle veya etkin hücredeki değerle eşleşmeyen seçili satırlarda hücreleri seçer.
CTRL + SHIFT + \ Formülle veya etkin hücredeki değerle eşleşmeyen seçili sütunlarda hücreleri seçer.
CTRL + * Geçerli veri bölgesini seçer.(tuş takımı üzerinde * kullanarak)
ALT + ; Seçili bölgedeki görünür hücreleri seçer.
CTRL + BOŞLUK Çalışma sayfasında seçili aralık için tüm sütun(lar) seçer.
SHIFT + BOŞLUK Çalışma sayfasında seçili aralık için tüm satır(lar) seçer.
CTRL + SHIFT + BOŞLUK Çalışma sayfasının tamamını seçer veya çalışma sayfasındaki tüm nesneleri (nesne seçildiğinde) seçer.
CTRL + SHIFT + 8 Geçerli bölgeyi seçer. (boş satırlar ve sütunlarla çevrilidir)
CTRL + SHIFT + ANA SAYFA Ekleme noktasından seçimi başa doğru uzatır. (düzeltme modundayken)
CTRL + SHIFT + END Ekleme noktasından seçimi sonuna kadar uzatır.(düzenleme modundayken)
SHIFT + ANA SAYFA Ekleme noktasından hücrenin başına seçimi genişletir.
SHIFT + END Ekleme noktasından hücrenin sonuna seçimi genişletir.

 

Yorumlar ve Köprüler için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + SHIFT + O Açıklama içeren tüm hücreleri seçer.
SHIFT + F2 Hücre yorumunu ekler.
ALT + N + I Köprü ekle iletişim kutusunu görüntüler.
SHIFT + F10, M Etkin hücredeki yorumu ekler / kaldırır.
SHIFT + F10 + I, I İşaretçiyi Köprü menüsüne taşır.
ALT + H + E + M Yalnızca seçili hücrelerin açıklamalarını kaldırır.
ALT + H + E + L Seçili hücrelerdeki köprüleri kaldırır.

 

Koşullu Biçimlendirme için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
ALT + O + D Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + N Koşullu Biçimlendirme için Yeni Biçimlendirme Kuralları sihirbazı kutusunu açar.
ALT + H + L + N Koşullu Biçimlendirme için Yeni Biçimlendirme Kuralları sihirbazı kutusunu görüntüler.
ALT + H + L + C, S Seçimden koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.
ALT + H + L + C, E Tüm çalışma sayfasından koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.
ALT + H + L + C, T Koşullu biçimlendirme kurallarını tablodan temizleme.
ALT + H + L + C, P Pivot tablodan koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.

 

Veri Girişi için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL+D Aşağı Dolgu. (İçeriği ve biçimleri en üst hücreden aşağıya kopyalayın)
CTRL+E Önceki sütundaki deseni temel alan etkin sütuna daha fazla değer doldurun. (Flash’ı Doldur)
CTRL+K Köprü Ekle iletişim kutusunu açar. (Köprü ekleme veya yeniden ele’leme)
CTRL+R Sağ’ı Doldur. (İçeriği ve biçimleri en soldaki hücreden sağa kopyalayın)
CTRL+SHIFT+; Etkin hücreye geçerli Saati ekleme.
CTRL+; Etkin hücreye geçerli Tarih ekleme.
CTRL+SHIFT+’ Aşağı Dolgu. (İçerik değerini en üst hücreden aşağıya kopyalayın)
CTRL+’ Formülü/içeriği yukarıdaki hücreden etkin hücreye kopyalama.
ALT+0128 Euro sembolü € ekler. (tuş takımı kullanarak)
ALT+0162 Sent sembolü ¢ ekler. (tuş takımı kullanarak)
ALT+0163 Pound sembolü £ ekler. (numara tuş takımı kullanarak)
ALT+0169 telif hakkı simgesini © ekler. (tuş takımı kullanarak)
Girin Çalışma sayfasına girer ve aşağı yaslar.
SHIFT+ENTER Çalışma sayfasına girer ve yukarı hareket eder.
CTRL+ENTER Yalnızca etkin hücreye girer ve kalır.
Sekme Etkin hücrenin içeriğini girer ve bir hücre tarafından sağa hareket.
SHIFT+SEKME Çalışma sayfasına etkin hücre içeriğini ekledikten sonra bir hücreyi sola taşır.
ALT+DOWNARROW Listeden Seç açılır liste kutusunu açar
ALT+T+K Çalışma sayfasının tamamındaki Hataları Denetler.
ALT+H+X Seçimi panoya keser.
ALT+N+T Seçim için Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.
ALT+M+N Adı Tanımla iletişim kutusunu açar.
ALT+M+C Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
ALT+M+C Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
ALT+A+E Seçim için Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı’nı görüntüler.
ALT+A+M Yinelenenleri Kaldır sihirbazı kutusunu açar.
SHIFT+F10,D Seçili hücreleri/satırları/sütunları silmek için Sil iletişim kutusu penceresini açar.
SHIFT+F10,T Seçili hücreleri kesin. (panoya kopyala sonra kaldırın)
SHIFT+F10,C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
SHIFT+F10+S,S Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
SHIFT+F10,I Boş hücreler/satırlar/sütunlar eklemek için Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
ALT+I+C Seçimden önce bir sütun ekler.
ALT+I+R Seçimin üstünden bir satır ekler.

 

Hücreleri Düzenleme için Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + ENTER Etkin hücrenin içeriğini seçili aralıkta doldurun.
CTRL + T Geçerli seçim için tablo eklemek için Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + – Seçili hücreleri/satırları/sütunları silmek için Sil iletişim kutusu penceresini açar.
CTRL + SHIFT + = Boş hücreleri/satırları/sütunları eklemek için Ekle iletişim kutusunu açar.
CTRL + + Hücreleri eklemek için ekle iletişim kutusunu görüntüler. (sayı tuş takımı üzerinde + kullanarak)
SHIFT + EKLE Geçerli seçimi panoya kopyalar.
Esc Geçerli eylemi veya komutu iptal edin ve iletişim kutusunu, menüyü veya ileti penceresini kapatın.
Girin Etkin hücrenin içeriğini girer ve bir hücre tarafından aşağı yaslar.
SHIFT + ENTER Çalışma sayfasında etkin hücrenin içeriğini girdikten sonra bir hücreyi yukarıdakilere taşır.
ALT + ENTER Aynı hücreye satır sonu ekler.
Silmek Bir karakteri sağa silme veya seçimi silme.
CTRL + SIL Ekleme noktasından satırın sonuna kadar metni silme.
SHIFT + SIL Seçimi panoya keser.
Backspace Bir karakteri sola silme veya seçimi silme.
CTRL + SOL OK Ekleme noktasından bir sözcüğü sola taşır.
CTRL + SAĞ OK Ekleme noktasından bir sözcüğü sağa doğru taşır.
CTRL + SHIFT + SOL OK Ekleme noktasından solda bir sözcük seçer.
CTRL + SHIFT + SAĞ OK Ekleme noktasından sağdaki bir sözcüğü seçer.
SHIFT + SOL OK Ekleme noktasından solda bir karakter seçer.
SHIFT + SAĞ OK Ekleme noktasından sağdaki bir karakteri seçer.
Silmek Seçili hücrelerin içeriğini temizleme.
F2 Etkin hücreyi edin.
ALT + H + C + C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
ALT + H + C + P Seçili hücreleri panoya Resim olarak kopyalama.
SHIFT + F10, N Seçili hücrelerin içeriğini temizleme.
SHIFT + F10, A Tanımlı Yeni Ad iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + E + S Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + H + E + A Seçimdeki her şeyi (içerikleri, biçimlendirmeyi ve açıklamaları) temizleme.

 

Seçimi Genişletme için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
SHIFT + SAYFA Yukarı Seçimi çalışma sayfasındaki bir ekrana kadar genişletir.
SHIFT + SAYFA Aşağı Seçimi çalışma sayfasındaki tek bir ekran aşağı doğru genişletir.
SHIFT + F8 Geçişler Seçim moduna ekleme.
SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasının ilk sütununa genişletir.
CTRL + SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasının ilk hücresine genişletir.
END + SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + END Seçimi çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye genişletir.
END, SHIFT + OK Tuşları Seçimi belirli yöndeki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
SHIFT + SAĞ OK Seçimi bir hücre yle Sağa doğru genişletir.
CTRL + SHIFT + SOL OK Hücre seçimini Soldaki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + SAĞ OK Hücre seçimini Sağdaki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + YUKARı OK Yukarı’daki bir sonraki boş olmayan hücreye hücre seçimini genişletir.
CTRL + SHIFT + AŞAĞı OK Hücre seçimini Aşağı Doğru bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
F8 Geçişler Seçim modunu genişletme. /kapatma (Seçimi uzatmak için ok tuşlarını kullanın)
SHIFT + SOL OK Seçimi bir hücre yle sola doğru genişletir.
SHIFT + YUKARı OK Seçimi bir hücre yle Yukarı’ya genişletir.
SHIFT + AŞAĞı OK Seçimi bir hücre yle Down’a genişletir.
ALT + SHIFT + SAYFA YUKARı Seçimi tek bir ekranla sağa doğru genişletir.
ALT + SHIFT + SAYFA Aşağı Seçimi bir ekran la sola doğru genişletir.

 

Bul ve Değiştir için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Bul ile)
CTRL + H Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Değiştir ile)
SHIFT + F4 Bir sonraki eşleşmeyi bul.
SHIFT + F5 Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Bul ile)
CTRL + SHIFT + F4 Önceki eşleşmeyi bulma.
ALT + F FIND iletişim kutusu etkin bir sonraki eşleşmeyi bulma.
ALT + I FIND iletişim kutusu etkin olarak tümlerini bulun.
ALT + T FIND iletişim kutusunun genişletme veya daraltma seçenekleri.

 

Biçimlendirme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + B Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + I Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + U Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
CTRL + 1 Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu seçili son etkin sekmeyle açar.
CTRL + 2 Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + 3 Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + 4 Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
CTRL + 5 Geçerli seçimde grev uygular veya kaldırır.
CTRL + SHIFT + ~ Seçime Genel biçim uygulama.
CTRL + SHIFT + – Tüm Kenarlıkları vurgulanan aralıktan kaldırır.
ALT + ‘ Hücre Stili iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + SHIFT + F Yazı Tipi Sekmesi seçili olan Hücre biçimlendirme iletişim kutusunu açar.
CTRL + SHIFT + P Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu Yazı Tipi Sekmesi seçili olarak görüntüler.
CTRL + SHIFT + 1 Seçili hücreler için iki ondalık basamakla Sayı biçimini uygulama.
CTRL + SHIFT + 2 Geçerli seçime özel Zaman biçimini. (h:mm AM/PM) uygulayın
CTRL + SHIFT + 3 Geçerli seçime özel Tarih biçimini. (dd-mmm-yy) uygulayın
CTRL + SHIFT + 4 Vurgulanan hücreler/aralık için iki ondalık basamakla varsayılan Para Birimi biçimini uygulama.
CTRL + SHIFT + 5 Ondalık sayılar olmadan geçerli seçime Yüzde biçimini uygulayın.
CTRL + SHIFT + 6 Bilimsel biçimi iki ondalık basamak içeren vurgulanan hücrelere uygulayın.
CTRL + SHIFT + 7 Geçerli seçime Dış Sınır uygula.
ALT + H + F, F Seçili aralığın Yazı Tipi türünü seçer.
ALT + H + F, S Seçili aralığın Yazı Tipi boyutunu seçer.
ALT + H + H Dolgu Rengi (arka plan rengi) türünü seçer.
ALT + H + F, C Yazı Tipi Renk türünü seçer.
ALT + H + B Seçim için Kenarlık Stilini değiştirir.
ALT + H + 1 Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
ALT + H + 2 Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
ALT + H + 3 Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
ALT + H + A, L Seçim için hücre hizasını Sol’a değiştirir.
ALT + H + A, C Hücre hizasını seçim için Merkez’e değiştirir.
ALT + H + A, R Hücre hizasını seçim için Sağ’a değiştirir.
ALT + H + A, T Seçim için hücre hizasını Üst’e değiştirir.
ALT + H + A, M Seçim için hücre hizasını Orta’ya değiştirir.
ALT + H + A, B Seçim için hücre hizasını Alt’a değiştirir.
ALT + H + M + M Seçili hücreleri tek bir hücrede birleştirme.
ALT + H + M + C Seçili hücreleri birleştirme ve tek bir hücrede ortala.
ALT + H + M + A Seçimde yalnızca seçili sütunları birleştirme.
ALT + H + M + U Birleştirilmiş hücreleri birleştirme.
ALT + H + W Metni kaydırma veya açma.
ALT + H + I + I Boş hücreleri/satırları/sütunları eklemek için Ekle iletişim kutusunu açar.
ALT + H + O + H Seçili satırların Satır Yüksekliğini Ayarlar / Değiştirir.
ALT + H + O + A Otomatik, seçili satırların satır yüksekliğine uyar.
ALT + H + O + W Seçili sütunların Sütun Genişliğini Ayarlar / Değiştirir.
ALT + H + O + I Otomatik, seçili sütunlar için sütun genişliğine uyar.
ALT + H + O + D Seçim için Varsayılan Sütun Genişliğini ayarlar.
SHIFT + F10, F Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu seçili son etkin sekmeyle açar.
ALT + O + C + A Otomatik, seçili sütunlar için sütun genişliğine uyar.
ALT + O + R + A Otomatik, seçili satırların satır yüksekliğine uyar.
ALT + H + E + F Yalnızca seçili hücreler için biçimleri kaldırır.
ALT + H + E + C Yalnızca seçili hücrelerin içeriğini kaldırır.

 

Formüller için Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F3 Adı Tanımla iletişim kutusunu açar.
CTRL + / Etkin hücreyi içeren tüm diziyi seçer.
CTRL + ‘ Hücre değerlerini görüntüleme ile hücre formülleri arasında geçiş.
CTRL + [ Seçimde bir formülle doğrudan atıfta bulunulan tüm hücreleri seçer. (emsaller)
CTRL + SHIFT + [ Seçimde bir formülle doğrudan / dolaylı olarak atıfta bulunulan tüm hücreleri seçer. (emsaller)
CTRL + ] Doğrudan etkin hücreye (bağımlılara) başvuran formüller içeren tüm hücreleri seçer.
CTRL + SHIFT + ] Doğrudan / dolaylı olarak etkin hücreye (bağımlılara) başvuran formüller içeren tüm hücreleri seçer.
ALT + = AutoSum formülü ekler. ( SUM()
CTRL + SHIFT + A Bir formüle parantez ile birlikte işlev bağımsız değişkenleri ekler.
CTRL + SHIFT + U Formül Çubuğu’nun genişletilmesi veya daraltıldığı.
SHIFT + F3 İşyerine Ekle iletişim kutusunu açar.
SHIFT + F9 Etkin çalışma sayfasını hesaplar.
CTRL + SHIFT + ENTER Formülü etkin hücreye Dizi formülü olarak girin.
F3 Kullanılabilir adlandırılmış aralıklarla Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler.
F9 Tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm çalışma sayfalarını hesaplama.
CTRL + SHIFT + F3 Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
CTRL + ALT + F9 Son hesaplamadan bu yana değişip değişmediğine bakılmaksızın, tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm çalışma sayfalarındaki tüm hücreleri hesaplar.
F4 Formül yazarken, mutlak ve göreli başvuruları geçiş.
F9 Çalışma sayfasındaki formül parçalarını değerlendirir.
CTRL + ALT + SHIFT + F9 Bağımlı formülleri yeniden denetleyin ve sonra hesaplanması gereken olarak işaretlenmemiş hücreler de dahil olmak üzere tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm hücreleri hesaplar.
ALT + M + F İşyerine Ekle iletişim kutusunu açar.
ALT + M + R Son Kullanılan işlevlerin listesini görüntüler.
ALT + M + V Formülün her bir bölümünde ayrı ayrı hata ayıklamak için Formülü Değerlendir kutusunu görüntüler.
ALT + M + X Hesaplama Seçenekleri açılır menüsünü görüntüler.
ALT + M + J Tüm açık çalışma kitaplarının çalışma sayfalarında hesaplar.
CTRL + A Formül adını yazdıktan sonra Formül Penceresi (İşlev Bağımsız Değişkenleri) iletişim kutusunu görüntüler.

 

Genel Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
CTRL + G Git iletişim kutusunu açar.
CTRL + L Tablo Oluştur iletişim kutusunu açar.
CTRL + P Yazdırma Önizleme iletişim kutusunu açar.
CTRL + V Pano içeriğini yapıştırın. (Yalnızca kesme veya kopyalama komutu verdikten sonra çalışır)
CTRL + W Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma.
CTRL + X Seçili hücreleri kesin. (panoya kopyala sonra kaldırın)
CTRL + Y Son komutu veya eylemi yineleme.
CTRL + Z Son eylemi geri ala.
CTRL + SHIFT + L Seçili sütun başlıklarındaki veri filtrelerini açar/kapatır.
SHIFT + F7 Eş anlamlılar sözlüğü kutusunu açar.
ALT + F1 Çalışma sayfasında seçili verilerden grafik oluşturur ve ekler.
ALT + F11 Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar veya VBA düzenleyicisi ile Excel çalışma sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz.
ALT + ARKA ALAN Son eylemi geri ala.
Son -unda A/Sa’yı açar/kapat.
ALT + AŞAĞı OK Geçerli seçim için Otomatik Filtre listesini görüntüler.
F1 Excel Yardım görev bölmesi pencereyi açar.
F4 Son komutu veya eylemi yineleme.
F5 Git iletişim kutusunu açar.
F7 Seçili aralıkta yazım denetimi gerçekleştirin / geçerli çalışma sayfasında.
F11 Ayrı bir grafik sayfasında seçili verilerden Grafik Oluşturma ve Ekleme.
CTRL + SHIFT + F12 Yazdır Önizleme iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + ALT + V Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + O Excel Seçenekleri penceresini görüntüler.
ALT + T + E Senaryo Yöneticisi penceresini görüntüler.
ALT + T + G Etkin hücrede Hedef Arama iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + P + S, P Geçerli çalışma sayfasının Sayfa Kurulumu penceresini görüntüler.
ALT + A + T Seçili sütun başlıklarındaki veri filtrelerini açma/kapatma.
ALT + D + E Seçim için Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı’nı görüntüler.
ALT + T + P, P Sayfayı Koru iletişim kutusunu görüntüler.

 

Gizle/Gizle, Dondur ve Bölme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması 
CTRL + 6 Nesneleri Göster / Gizle.
CTRL + 8 Ana hat sembollerini gösterir / Gizle.
CTRL + 9 Seçili satırları gizleme.
CTRL + 0 Seçili sütunları gizleme.
CTRL + SHIFT + 9 Seçili satırlar arasındaki Gizli Satırları Gizleme.
CTRL + SHIFT + 0 Seçili sütunlar arasında Gizli Sütunları Gizleme. (2010, 2013 ve 2016’da çalışmaz)
ALT + F10 Nesne Seçimi bölmesi açık / kapalı.
ALT + W + F Bölmeleri Aşağı Bırak menüsünü görüntüler.
ALT + W + F + F Geçerli seçimde Bölmeleri Dondurma.
ALT + W + F + R Ekranda ilk görünür satırı dondurma.
ALT + W + F + C Ekrandaki ilk görünür sütunu dondurma.
ALT + W + S Geçerli konumda bölünmüş veya bölünmemiş çalışma sayfası.
ALT + W + H Geçerli etkin çalışma kitabını / pencereyi gizler.
ALT + W + U Gizli çalışma kitabını / pencereyi gizleme.
ALT + W + N Geçerli belge için yinelenen pencereyi açma.

 

Gezinme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + . Seçim aralığı içinde saat yönünde bir sonraki köşeye taşır.
SAYFA YUKARı Çalışma sayfasının önceki ekranına kadar taşır.
ALT + SAYFA AÇ Çalışma sayfasında sütunların bir ekranını sola taşır.
SAYFA Aşağı Çalışma sayfasının bir sonraki ekranına taşınır.
ALT + SAYFA Aşağı Çalışma sayfasında sütunların bir ekranını sağa taşır.
Sekme Çalışma sayfasında bir hücreyi sağa taşır.
SHIFT + SEKME Çalışma sayfasında bir hücreyi sola taşır.
Ev Geçerli satırdaki ilk sütuna taşınır.
CTRL + ANA SAYFA Çalışma sayfasının başına geçer.
CTRL + SONU Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye taşınır.
END + ANA SAYFA Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye taşınır.
END + ENTER Aynı satırda kullanılan son sütuna taşınır.
SON, OK Tuşları Bu yöndeki bir sonraki boş olmayan hücreye taşınır.
YUKARı OK Bir hücreyi yukarı doğru hareket ettirir.
CTRL + SOL OK Geçerli veri bölgesinin sol kenarına taşıma.
CTRL + SAĞ OK Geçerli veri bölgesinin sağ kenarına taşıma.
CTRL + YUKARı OK Geçerli veri bölgesinin en üst kenarına taşıma.
CTRL + ALT OK Geçerli veri bölgesinin alt kenarına taşıma.
Aşağı OK Bir hücreyi aşağıya doğru hareket ettirir.
SAĞ OK Bir hücreyi sağa taşır.
SOL OK Bir hücreyi SOLa taşır.
Ev Hücre girişinin başına geçer.
Son -unda Hücre girişinin sonuna doğru hareket eder.

 

Diğer Excel Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + Q Hızlı Çözümleme menüsünü açar. (Yalnızca seçili bir hücre veri içeriyorsa çalışır)
SHIFT + F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler.
SHIFT + F12 Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
ALT + F8 Makro iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + ESC Pencere Başlat Menüsünü Açar.
CTRL + SHIFT + ESC Pencere Görev Yöneticisi penceresini görüntüler.
ALT + SEKME Sisteminizde açılan bir sonraki uygulamaya taşınır.
ALT + SHIFT + SEKME Sisteminizde açık olan önceki uygulamaya taşınır.
KAYDıRMA Kilidi Kaydırma Kilidi’ni açma veya kapatma arasında geçiş yapma.
ALT + SHIFT + SOL OK Grup Açma (Grup ve Anahat) iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + SHIFT + SAĞ OK Grup (Grup ve Anahat) iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + SHIFT + F2 Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
ALT + SHIFT + F10 İlgili akıllı etiket için açılır menüyü gösterir.
ALT + F + T Excel Seçenekleri penceresini görüntüler.
ALT + T + I Eklentiler iletişim kutusunu görüntüler
ALT + T + A Otomatik Düzeltme : İngilizce iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + M Makro iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + R Makroyu Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + S Güven Merkezi penceresini açar.
ALT + T + M + V Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar veya VBA düzenleyicisi ile Excel çalışma sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz.

 

Özet Tablo için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
ALT + N + V Seçim için Pivot Table sihirbazı kutusunu oluşturur’ı görüntüler.
ALT + D + P PivotTable ve PivotChart sihirbazı açılır.
CTRL + A Rapor filtreleri dışında tüm özet tabloyu seçer.
Alanı PivotTable Alanları listesinden rapora alan ekleme / kaldırma.
SHIFT + ALT + SAĞ OK Seçili PivotTable öğelerini gruplar.
SHIFT + ALT + SOL OK Seçili PivotTable öğelerini gruplandırmayı geri al.
ALT + F5 Etkin PivotTable için kaynağı yenile
CTRL + ALT + F5 Geçerli çalışma kitabındaki tüm PivotTable’ların tüm kaynaklarını yenileyin.
CTRL + – Seçili öğeleri veya alanları gizleme.
Ev İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki ilk öğeye taşır.
Son -unda İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki son öğeye taşır.
Aşağı OK İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki bir sonraki kullanılabilir öğeye taşır.
YUKARı OK İşaretçiyi PivotTable Alanları listesinde önceden kullanılabilir öğeye taşır.
ALT + F1 Aynı çalışma sayfasında etkin PivotTable için Pivot Grafiği oluşturur.
F11 Yeni bir çalışma sayfasında etkin PivotTable için Pivot Grafiği oluşturur.
CTRL + SHIFT + = Alanları Ekle / Pivot Formula iletişim kutusunu görüntüler.

 

Şerit için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F1 Sekmeleri ve Komutları Excel Şeridinden Göster / Gizle.
ALT Menü Çubuğu’nun etkinleştirmesini geçişe getirir.
F10 Şerit ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu için anahtar ipuçlarını açar/kapatma.
ALT + 1 Etkin çalışma kitabını kaydeder.
ALT + 2 Geri Ala eylem geçmişi listesini açar.
ALT + 3 Redo eylem geçmişi listesini açar.
CTRL + SHIFT + F1 Şeridin tamamını gösterir/Gizle & Hızlı Erişim Araç Çubuğu.
CTRL + SHIFT + F10 Menü Çubuğunu etkinleştirir.
ALT + F Dosya menüsünü görüntüler.
ALT + F + I Çalışma kitabının Bilgi penceresini açar.
ALT + H Şeritteki Giriş sekmesini etkinleştirir.
ALT + N Şeritteki Ekle sekmesini etkinleştirir.
ALT + P Şeritteki Sayfa Düzeni sekmesini etkinleştirir.
ALT + M Şeritteki Formül sekmesini etkinleştirir.
ALT + A Şeritteki Veri sekmesini etkinleştirir.
ALT + W Şeritteki Görünüm sekmesini etkinleştirir.

 

Çalışma Kitabı için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + N Yeni bir çalışma kitabı oluşturur.
CTRL + O Dosyayı açmak için Aç iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + S Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL + F2 Yazdırma Önizleme iletişim kutusunu açar.
CTRL + F4 Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma.
CTRL + F5 Etkin çalışma kitabının/pencerenin boyutunu geri yükleme.
CTRL + F6 Bir sonraki çalışma kitabına veya pencereye geçme.
CTRL + F7 En üst düzeye çıkarılamadığınızda çalışma kitabı pencerelerini taşıma.
CTRL + F8 En üst düzeye çıkarılamadığınızda çalışma kitabı pencerelerini yeniden boyutlandırma.
CTRL + F9 Geçerli çalışma kitabını simgeye küçültt.
CTRL + F10 Geçerli çalışma kitabı penceresini en üst düzeye çıkarır veya geri yükler.
CTRL + F12 Dosyayı açmak için Aç iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + BOŞLUK Kontrol Kutusunu sol üst köşede görüntüler.
SHIFT + F6 Çalışma kitabında bölünmüş önceki bölmeye taşınır.
ALT + F2 Kaydet iletişim kutusunu açar.
ALT + F4 Etkin çalışma kitabını kapatır. (Excel’den çıkmadan önce kaydetmeyi isteyin)
CTRL + SEKME Bir sonraki açık çalışma kitabına veya pencereye taşınır.
CTRL + SHIFT + SEKME Önceki açık çalışma kitabına veya pencereye taşınır.
KAYDıRMA Kilidi + OK TUŞLARı Çalışma kitabını veya pencereyi bir hücreyi bu yöne taşır.
KAYDıRMA Kilidi + UÇ Geçerli penceredeki son hücreye taşınır.
KAYDıRMA Kilidi + ANA SAYFA Geçerli penceredeki ilk hücreye taşınır.
KILIT + SAYFA Yukarı Kaydır Bir ekran yukarı taşır (geçerli seçim değişmeden)
KAYDıRKI KILIDI + SAYFA Aşağı Bir ekrandan aşağı doğru hareket eder. (geçerli seçim değişmeden)
F6 Çalışma kitabında bölünmüş olan sonraki bölmeye taşınır
F12 Kaydet iletişim kutusunu açar.
ALT + SHIFT + F4 Etkin çalışma kitabını kapatır. (Excel’den çıkmadan önce kaydetmeyi isteyin)
CTRL + SHIFT + F6 Önceki çalışma kitabına veya pencereye geçer.
ALT + T + B Paylaşım Çalışma Kitabı penceresini açar.

 

Çalışma Sayfası için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F11 4.0 Makro levha ekler.
CTRL + SAYFA YUKARı Çalışma kitabındaki önceki çalışma sayfasına taşınır.
CTRL + SHIFT + SAYFA Yukarı Çalışma kitabındaki etkin ve önceki çalışma sayfalarını seçer.
CTRL + SAYFA Aşağı Çalışma kitabındaki bir sonraki çalışma sayfasına taşınır.
CTRL + SHIFT + SAYFA Aşağı Çalışma kitabındaki etkin ve sonraki çalışma sayfalarını seçer.
SHIFT + F11 Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası ekler.
ALT + SHIFT + F1 Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası ekler.
ALT + SHIFT + F11 Microsoft Script Düzenleyicisi penceresini etkinleştirir .(yalnızca MS Office 2000 ile 2007 sürümlerinde çalışır)
ALT + H + O + R Geçerli çalışma sayfasını yeniden adlandırın.
ALT + E + M Geçerli çalışma sayfasını taşıma veya kopyalama.
ALT + E + L Etkin çalışma sayfasını onayla silme.
Exit mobile version