Site icon internetkafa.com

Excel Visual Basic için Klavye Kısayolları

VBA makrolar yazarken size zaman kazandıracak kısa yollar bir listesini sizler için tablo alinde oluşturdum.

Visual Basic için Kısayollar

Kısa yol tuşu Eylem Menü eşdeğeri yorumlar
F1 Yardım Yardım
F2 Nesne Tarayıcıyı Görüntüle Görünüm, Nesne Tarayıcı
F3 Sonrakini Bul
F4 Özellikleri Pencere Görünüm, Özellikler Penceresi
F5 Alt/Form veya Makro çalıştır Çalıştır, Makroyu Çalıştır
F6 Windows’u Böl’e Geçiş
F7 Kod Penceresini Görüntüle Görünüm, Kod
F8 Adım Adım Hata Ayıklama, Adım Adım
F9 Kesme Noktasını Geçiş Hata Ayıklama, Geçiş Noktası
F10 Menü Çubuğu’nı Etkinleştir
Shift+F2 Tanımı görüntüle Görünüm, Tanım
Shift+F3 Önceki’yi Bul
Shift+F7 Nesneyi Görüntüle Görünüm, Nesne
Shift+F8 Adım Adım Hata Ayıklama, Adım At
Shift+F9 Hızlı İzle Hata Ayıklama, Hızlı İzle
Shift+F10 Sağ Tıklama Menüsünü Göster
Ctrl+F2 Nesne Kutusuna Odaklan
Ctrl+F4 Pencereyi Kapat
Ctrl+F8 İmlec’e Çalıştır Hata Ayıklama, İmlec’e Çalıştır
Ctrl+F10 Menü Çubuğu’nı Etkinleştir
Alt+F4 VBE’yi kapat Dosya, Microsoft Excel’i Kapatma ve İade
Alt+F6 Son 2 Pencere Arasında Geçiş
Alt+F11 Uygulamaya Geri Dön
Ctrl+Shift+F2 Son konuma gitme Görünüm, Son Konum
Ctrl+Shift+F8 Dışarı Adım Hata Ayıklama, Dışarı Çıkma
Ctrl+Shift+F9 Tüm Kesme Noktalarını Temizle Hata Ayıklama, Tüm Kesme Noktalarını Temizle
Ekle Geçiş Ekleme Modu
Silmek Silmek Edit, Temizle
Ev Satırın başına geçme
Son -unda Satır Sonuna taşıma
Sayfa Yukarı Sayfa Yukarı
Sayfa Aşağı Sayfa Aşağı
Sol Ok Sol
Sağ Ok Sağ
Yukarı Ok Yukarı
Aşağı Ok Aşağı
Sekme Girinti Edit, Girintin
Girin Yeni Hat
Backspace Önceki Char’ı Sil
Shift+Ekle Yapıştır Edit, Yapıştır
Shift+Ana Sayfa Satır Başlangıcı’nı seçin
Shift+End Satır Sonuna Kadar Seç
Shift+Sayfa Yukarı Modülün En Üstüne Seçin
Shift+Sayfa Aşağı Modülün Sonuna Kadar Seç
Shift+Sol Ok Seçimi Uzat Sol 1 Char
Shift+Sağ Ok Seçimi Sağ 1 Char’a genişlet
Shift+Yukarı Ok Seçimi Genişlet
Shift+Aşağı Ok Seçimi Aşağı Genişlet
Shift+Sekme Outdent Edit, Outdent
Alt+Boşluk Çubuğu Sistem Menüsü
Alt+Sekme Döngü Uygulamaları
Alt+Arka Alan Geri alma
Ctrl+A Tümünü Seç Edit, Tümünü Seç
Ctrl+C Kopya Edit, Kopyalama
Ctrl+E İhracat Modülü Dosya, Dışa Aktarma Dosyası
Ctrl+F Bul Edit, Bul
Ctrl+G Hemen Pencere Görünüm, Hemen Pencere
Ctrl+H Değiştirmek Edit, Değiştir
Ctrl+I Hızlı Bilgi’yi Aç Edit, Quikc Bilgi
Ctrl+J Liste Özellikleri/Yöntemleri Edit, Liste Özellikleri /Yöntemleri
Ctrl+L Arama Yığınını Göster
Ctrl+M Dosyayı İçe Aktar Dosya, İçe Aktar Dosyası
Ctrl+N Yeni Hat
Ctrl+P Yazdırma Dosya, Yazdırma
Ctrl+R Proje Gezgini Görünüm, Proje Gezgini
Ctrl+S Kaydetmek Dosya, Kaydet
Ctrl+T Kullanılabilir Bileşenleri Göster Ekle, Bileşenler…
Ctrl+V Yapıştır Edit, Yapıştır
Ctrl+X Kesme Edit, Kes
Ctrl+Y Tüm Hattı Kes
Ctrl+Z Geri alma Edit, Geri Ala
Ctrl+Ekle Kopya Edit, Kopyalama
Ctrl+Sil Sözcüğün Sonuna Sil
Ctrl+Ana Sayfa Üst Modül
Ctrl+Sonu Modül Sonu
Ctrl+Sayfa Yukarı Güncel Yordamın En İyisi
Ctrl+Sayfa Aşağı Geçerli Yordamın Sonu
Ctrl+Sol Ok Bir sözcüğü sola taşıma
Ctrl+Sağ Ok Bir sözcüğü sağa taşıma
Ctrl+Yukarı Ok Önceki Yordam
Ctrl+Aşağı Ok Sonraki Yordam
Ctrl+Boşluk Çubuğu Word’e Tam olarak Edit, Word’i Tamamla
Ctrl+Sekme Döngü Pencereleri
Ctrl+Arka Boşluk Sözcük Başlangıcına Silme
Ctrl+Shift+I Parametre Bilgileri Edit, Parametre Bilgileri
Ctrl+Shift+J Sabitleri Listele Edit, Liste Sabitleri
Exit mobile version