Site icon internetkafa.com

Excel’e İstediğiniz Kadar Sayfa Ekleyin

Excel ilk sürümlerinde yeni bir belge başlatırken açılacak varsayılan çalışma sayfası sayısı, ilk başta On iki olarak açılıyordu. Sonra zaman içerisinde bu sayı Üç‘e düşürüldü. Artık Microsoft Excel varsayılan olarak, Excel’in tüm sürümlerinde yeni bir çalışma kitabında üç sayfa vardır, ancak kullanıcılar bilgisayar belleği izin verdiği kadar çok sayfa oluşturabilir. Bu üç çalışma sayfasının adı Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3‘tür. Varsayılan çalışma sayfası sayısını değiştirmek istiyorsak, Dosya düğmesini tıklatarak ve ardından Genel sekmesindeki Yeni çalışma kitapları oluştururken kısmının altında Şu sayıda sayfa ekle kısmının karşısına istediğiniz rakamı yazıp sayı adeti çoğaltıp ya da azaltıp ve bir sayfa ile Excel’i açabiliriz. Böylece basit bir girişle yeni bir belge oluştururken açılan çalışma sayfalarının sayısını değiştirebiliriz.

Belki Excel ile çok sayfa ile çalışmak gerekmeyebilir. Fakat Microsoft Excel’in kaç sayfa ekleye bileceğimizi tek seferde binlerce sayfa ekleye bileceğinizi biliyor musunuz? Makro ile çalıştırıp ve sistem belleğini test etmiş oluruz.

Ben 1000 Excel çalışma sayası için makro kodunu aşağıya ekledim. Sayfa sayını değiştirmek için koda To‘dan sonra rakamı For i = 1 To 1000, 5000, 100  vb. sayıları yazıp değiştire bilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda yaklaşık 10 sn içinde Excel 1000 çalışma sayfasını açtı.

Excel’e İsteğimiz Kadar Sayfa Ekleme Makro Kodu

Sub ismail()

For i = 1 To 1000

Sheets.Add After:=ActiveSheet

Next

End Sub

Sürüm Sayfa
Excel 2019 *
Excel 2016 *
Excel 2013 *
Excel 2007 *
Excel 2003 ve önceki *
Google Sayfalar 200
OpenOffice Calc 3 256
OpenOffice Calc 2 256
Gnumeric *
KSpread *
Nilüfer 1-2-3 256
LibreOffice Calc 10,000

 

Karşılarındaişareti olan yerlerde sistemin belleğine bağlıdır. Excel 2010 ve sonrasında ortalama 3200 Sayfa eklenebiliyor.

Exit mobile version