Site icon internetkafa.com

Excel’in Sınırlarını ve Kapasitesini Öğrenelim

Bugün Microsoft Excel programında daha üzerinde çalışma yaptığım bir çalışma sayfasını açmaya çalışırken, sıkıcı bir sorunla karşılaştım. Bunu üzerine, Microsoft Excel 2013 ve 2016 Maksimum limitler, özellikleri ve sınırlarla ilgili bir araştırma yapamaya karar verdim.

Microsoft Excel 2013 ve 2016 bazı maksimum limitleri, özellikleri ve sınırları

Çalışma sayfası boyutu: En fazla 1.048.576 satır ve 16.384 sütun

Açık çalışma kitapları: Kullanılabilir bellek ve sistem kaynakları ile sınırlıdır.

Penceredeki bölmeler: En fazla 4 bölme.

Yakınlaştırma aralığı: Maksimum yüzde 400 (minimum yüzde 10′ dur)

Geri alma: En fazla 100 geri alınır.

Sütun genişliği: En fazla 255 karakter.

Satır yüksekliği: Maksimum 409 puan.

Sayfa sonları: Maksimum 1.026 yatay ve dikey.

Bir hücrenin içerebileceği karakter sayısı: En fazla 32.767 karakter.

Üstbilgi veya altbilgideki karakterler: En fazla 255 karakter.

Hücre başına maksimum satır besleme sayısı: Maksimum 253 satır.

Çalışma kitabındaki renkler: Maksimum 16 milyon renk (24 bit renk spektrumuna tam erişimle 32 bit)

Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri: Maksimum 64.000

Dolgu stilleri: Maksimum 256

Çizgi ağırlığı ve stilleri: Maksimum 256

Benzersiz yazı tipi türleri: Kullanım için kullanılabilir maksimum 1.024 genel yazı tipi veya çalışma kitabı başına 512

Çalışma kitabındaki sayı biçimleri: Excel’in yüklü dil sürümüne bağlı olarak en fazla 200 ile 250 arasında

Çalışma sayfasındaki köprüler: Maksimum 66.530 köprü

Senaryolar: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır. (özet rapor yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir)

Senaryoda hücreleri değiştirme: En fazla 32 değişen hücre.

Başvuruları sırala: Tek bir sıralamada 64 başvuru; sıralı sıralamalar kullanırken sınırsızdır.

Veri formundaki alanlar: En fazla 32 alan

Çalışma kitabı parametreleri: Çalışma kitabı başına en fazla 255 parametre

Filtre açılır listelerde görüntülenen öğeler: En fazla 10.000 öğe

Seçilebilen hücreler: Maksimum 2.147.483.648 hücredir.

Excel Hesaplama Maksimum Limitler ve Teknik Özellikleri

Sayı hassasiyeti: 15 basamak

İzin verilen en küçük negatif sayı: -2.2251E-308

İzin verilen en küçük pozitif sayı: 2.2251E-308

İzin verilen en büyük pozitif sayı: 9.99999999999999999E+307

İzin verilen en büyük negatif sayı: -9.99999999999999E+307

Formülle izin verilen en büyük pozitif sayı: 1.7976931348623158e+308

Formülle izin verilen en büyük negatif sayı: -1.7976931348623158e+308

Formül içeriğinin uzunluğu: Maksimum 8.192 karakter

Formülün iç uzunluğu: Maksimum 16.384 bayt

Yinelemeler: Maksimum 32.767 yineleme

Seçilen aralıklar: Maksimum 2.048 aralık

Bir işlevdeki bağımsız değişkenler: En fazla 255 bağımsız değişken

İç içe geçme düzeyi: En fazla 64 iç içe düzey

Kullanıcı tanımlı işlev kategorileri: En fazla 255 kategori

Kullanılabilir çalışma sayfası işlevlerinin sayısı: Maksimum 341 fonksiyon

Yığınının boyutu: Maksimum 1.024

Çalışma sayfası bağımlılığı: Diğer sayfalara başvurabilen en fazla 64.000 çalışma sayfası

Tek bir hücreye bağımlılık: Tek bir hücreye bağlı olabilecek maksimum 4 milyar formül

Kapalı çalışma kitaplarından bağlantılı hücre içeriği uzunluğu: Maksimum 32.767

Hesaplama için izin verilen en erken tarih: 1 Ocak 1900 (1 Ocak 1904, 1904 tarih sistemi kullanılıyorsa)

Hesaplama için izin verilen son tarih: 31 Aralık 9999

Girilebilen en büyük zaman miktarı: 9999:59:59

Excel Grafik Maksimum Limitler ve Teknik Özellikleri

Çalışma sayfasına bağlı grafikler: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır.

Bir grafik tarafından atıfta bulunulan çalışma sayfaları: En fazla 255 çalışma sayfası

Tek grafikte veri serisi: Maksimum 255 veri serisi.

2-B grafikler için veri serisindeki veri noktaları: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır.

3-B grafikler için veri serisindeki veri noktaları: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır.

Excel PivotTable ve PivotChart Rapor Maksimum Limitler ve Özellikleri

Bir sayfadaki PivotTable raporları: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır.

Alan başına benzersiz öğeler: Maksimum 1.048.576 benzersiz öğe

PivotTable raporundaki filtreleri raporla: Maksimum 256 filtre (kullanılabilir bellekle sınırlı olabilir)

PivotTable raporundaki değer alanları: En fazla 256 değer alanı

PivotTable raporunda hesaplanan madde formülleri: Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

PivotChart raporundaki filtreleri raporla: En fazla 256 filtre (kullanılabilir bellekle sınırlı olabilir)

PivotChart raporundaki değer alanları: En fazla 256 değer alanı

PivotTable öğesi için MDX adının uzunluğu: Maksimum 32.767 karakter

İlişkisel PivotTable dizesi için uzunluk: Maksimum 32.767 karakter

Filtre açılır listelerde görüntülenen öğeler: En fazla 10.000 öğe

Excel Paylaşılan Çalışma Kitabı Maksimum Limitler ve Teknik Özellikleri

Paylaşılan bir çalışma kitabını aynı anda açıp paylaşabilen kullanıcılar: En fazla 256 kullanıcı

Geçmişi değiştiren günler: En fazla 32.767 gün (varsayılan değer 30 gündür)

Paylaşılan çalışma kitabında vurgulanabilen hücreler: En fazla 32.767 hücre

Değişiklik vurgulama açıkken farklı kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri tanımlamak için kullanılan renkler: Maksimum 32 renk (her kullanıcı ayrı bir renkle tanımlanır; geçerli kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler lacivert ile vurgulanır)

Paylaşılan çalışma kitabındaki Excel tabloları: Paylaşılan çalışma kitaplarında tablolara izin verilmezken 0 (sıfır)

Excel Veri Modeli Maksimum Limitler ve Teknik Özellikler

32 bit ortamda Veri Modeli çalışma kitapları için bellek depolama ve dosya boyutu: Maksimum excel, çalışma kitabı ve aynı işlemde çalışan eklentiler tarafından paylaşılan sanal adres alanı 2 gigabayt (GB) tabidir. Bir veri modelinin adres alanı içindeki payı 500 ila 700 megabayt (MB) arasında olabilir, ancak diğer veri modelleri ve eklentiler yüklendiğinde daha az olabilir.

64 bitlik bir ortamda Veri Modeli çalışma kitapları için bellek depolama ve dosya boyutu: Dosya boyutunda belirli bir sınır yoktur. Çalışma kitabı boyutu yalnızca kullanılabilir bellek ve sistem kaynaklarıyla sınırlıdır.

Excel 2016, kullanıcılar 64 bit Windows işletim sistemi üzerinde çalışırken 32 bit Excel 2016’nın belleği iki kat tüketmesine olanak tanıyan Büyük Adres Farkında olma işlevini kullanır.

Veri Modeline tablo eklemek dosya boyutunu artırır. Çalışma kitabınızda çok sayıda veri kaynağı ve veri türü kullanarak karmaşık Veri Modeli ilişkileri oluşturmayı planlamıyorsanız, tablo, pivot tabloları veya veri bağlantıları içe aktarırken veya oluştururken bu verileri Veri Modeli kutusuna ekle’nin işaretlerini kaldırmalısınız.

Exit mobile version