Ana Sayfa Blog Sayfa 3

En iyi Linux Sunucu Dağıtımları

0

Kendi web sunucunuzu alırken ilk dikkat edilmesi gereken hız,daima online olma, masrafları az olması gibi nedenlerle çoğu işletmeler bugün Linux kullanmayı tercih etmektedir. Linux’ta program ile, lisans için ödeme çok para harcamak zorunda kalmazsınız. Ayrıca daima kendini geliştirme özelliği ve depolarında çok faydalı ve ücretsiz yazılımlar vardır.

Aşağıda en yaygın Linux sunucu işletim sistemleri şu anda piyasada bu dağıtımlar dünya genelinde de çok kullanılmaktadır.

Redhat

Redhat sistemi listenin en üst sırasında. Çoğunluk bu dağıtımı şu anda dünyanın en iyi Linux dağıtımı olduğunu savunuyorlar. Bu büyük ölçüde bu sunucu dağıtımı ağırlıklı olarak kurumsal performans, güvenlik ve işlevsellik geliştirmeye odaklanmış olmasıdır.

redhat.com

Suse

Suse mükemmel destek sağlamaya odaklanan popüler bir kuruluştur. Sürekli ve güvenilir bir işletim sistemi üzerinde çalışır. Bu dağıtım, microsoft gibi diğer saygın işletmelerden öneriler almıştır.

https://www.opensuse.org

Oracle Unbreakable 

Oracle unbreakable eğer iş operasyonlarını sorunsuz çalıştırmak istiyorsanız, linux göz önünde bulundurmanız gereken en iyi işletim sistemlerinden biridir. Oracle veritabanı işlemleri güçlendirmek amacı ile geliştirilmiştir.

oracle.com/us/technologies/linux/overview/index.html

CentOS

https://www.centos.org

Herhangi bir abonelik ücreti ödemeksizin RHEL’i yakalamanın bir başka yolu, ücretsiz Linux sunucu dağıtımı CentOS’u indirmektir. Red Hat’ın desteği olmadan topluluk tarafından desteklenen RHEL budur. CentOS, RHEL ile ikili olarak uyumludur, ki bu da lehine bir başka artı noktasıdır. RHEL gibi CentOS depoları da, üretim sisteminiz için yeterince güvenli ve dengeli, denenmiş ve test edilmiş yazılımlar içerir. CPanel de dahil olmak üzere kontrol panelleri söz konusu olduğunda, CentOS daha iyi desteklenir. RPM paketleri ve yum paket yöneticisi ile tanışırsanız, CentOS ile birlikte gitmek için Linux sunucu belikide en işletim sistemidir.

Bununla birlikte, sistemin bir yıldan fazla kullanılmasını beklerseniz ve sağlam bir istikrar istiyorsanız, CentOS önerilir.

Dünya Windows kullanır ama Dünyayı CentOS Yönetir.

Ubuntu LTS

https://www.ubuntu.com/download

RHEL ve CentOS ile karşılaştırıldığında, Ubuntu depoları daha hızlı bir şekilde yazılım paketleri alıyor. Bu seçim yine sizin ihtiyaçlarınıza göre değişir. Bazı uygulamalar ve yazılımlardaki en yeni özelliklerin ve güncellemelerin tamamını istiyorsanız, Ubuntu’ya gidinderim. Geniş bir kullanıcı topluluğuna topluluğuna sahiptir. Ayrıca, Linux dünyasına bir sıçrama yapmak isteyen bir Linux acemi için de önerilir.

Performansda, Ubuntu esnek bir performans sunar. Posta sunucusu, Lamp sunucusu, Samba dosya sunucusu, OpenStack Mitaka, Nginx, vb. gibi bazı yararlı paketlerle gelen Ubuntu Sunucu seçeneğine de gidebilirsiniz. Bu dağıtımın 5 yıllık LTS desteği, aynı zamanda bu başlangıç- bir medya sunucusu, e-posta sunucusu veya oyun sunucusu kurma gibi senaryolar için kolay kullanımlı Linux sunucu dağıtımıdır.

Gentoo

https://www.gentoo.org

Zorlukları seven ve bir Linux sunucu OS gereksinimi duyan deneyimli bir Linux kullanıcısıysanız, Gentoo sizin seçiminiz olabilir. Modüler yaklaşımı ile Gentoo, “buna ihtiyacınız yoksa, kurmayın” felsefesini desteklemektedir. Bu tonlarca gereksiz şişlik ve bağımlılığı azaltır. Ayrıca, Gentoo’nun her kurulumu benzersiz ve özelleştirilmiştir, bu da bir yöneticiye ihtiyaç duyduğu tüm kontrolleri sağlar. Üstelik USE bayrakları ve paket maskelemesi ile ekstra kontrol elde edersiniz. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, herkes için değil; bu nedenle Linux sunucusu seçerken akıllıca seçim yapmalısınız.

Ekran Rengi HTML Kodlarını Alın

0

Çok yararlı olacak bilgisayarda renk değerlerini elde etmek için bu yazılımı mutlaka deneyin.

Pixie ekrandan renk almak için ücretsiz ekran renk seçici yazılımıdır. HEX,RGB,CMYK ve HSV gibi farklı biçimlerde renk değerleri sağlar. Fareyi ekranın neresine getirirseniz getirin değerleri verir. Ayrıca koordinatların değerini verir.

Ayrıca programa sağ tıklayarak Pixie kısayol tuşları ayarlama yapabilirsiniz. Eğer her işlem için kullanmak istediğiniz harfleri değiştirdikten sonra, sadece sağ üst köşedeki küçük X tıklayın.

Bu Pixie kısayol tuşları vardır. Eğer çalıştığınız renk üzerinde imleci varsa, sadece HTML kodunu kopyalamak için Ctrl-Alt-C basın. Eğer HTML kodu eklemek istediğiniz yere geldiğinizde, sadece numara yapıştırmak için Ctrl-V tuşlarına basın. Fare bağımlı iseniz, bu kısa yol tuşları alışmak biraz zaman alabilir tabi.

Pixie.exe indirme sayfası

http://www.nattyware.com/pixie.php

Animatron ile kolay html5 animasyonlar yapın

Animatron HTML5 animasyonlar ve etkileşimli içerik oluşturmak için olanak sağlayan basit ve güçlü bir online araçtır.

Site animasyonlar için hem artıları ve yeni başlayanlar için kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.

Gerekli hiçbir kodlama bilgisi olmadan Flash tabanlı basit ve güçlü bir alternatif ile kullanıcılarına sağlayan ücretsiz HTML5 animasyon web uygulaması diğer alternatif uygulamalara göre bir hayli ön planda göz önünde durmaktadır.

Siteye buradan; http://editor.animatron.com/#p=4bac4b53fe558866f49bc61a erişin.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

0

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir. Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazzâlî, bu gece her rek‘atında Fâtiha sûresinden sonra on bir İhlâs sûresi okunmak suretiyle kılınacak yüz rek‘at veya her rek‘atında Fâtiha’dan sonra yüz İhlâs okunan on rek‘at namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (İḥyâʾ, I, 203), İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’deki hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-Irâkī (a.g.e., I, 203, dipnot 1) ile Nevevî bunun aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bir bid‘at olduğunu kaydeden Nevevî, bu konuda Ḳūtü’l-ḳulûb ve İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini söylemekte (el-Mecmûʿ, IV, 56), Ali el-Kārî de bu rivayetin uydurma olduğunu belirterek Berat gecesi namazının 400 (1010) yılından sonra Kudüs’te ortaya çıktığını kaydetmektedir (el-Esrârü’l-merfûʿa, s. 462). Bu namazın ilk defa 448 (1056) yılında Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da kılındığına ve zamanla yaygınlık kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilmektedir (Ali Mahfûz, s. 288). Ancak Fâkihî’nin (ö. 272/885’ten sonra) Mekkeliler’in bu geceyi Mescid-i Harâm’da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rek‘atlı bir namaz kıldığına dair rivayeti (bk. Aḫbâru Mekke, III, 84) dikkate alınırsa bu namazın daha önceden de kılındığını söylemek mümkündür.

Duhân sûresinde (44/3) Kur’an’ın “mübarek bir gecede” nâzil olduğu ifade edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

Berat gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risâleler yazılmıştır (meselâ bk. , II, 1591-1592; , I, 108; İslâm dünyasında Berat gecesinin kutlanışıyla ilgili olarak bk. KANDİL).

Bu yazının kaynak sitesi; https://islamansiklopedisi.org.tr/berat-gecesi

Tüm İSLÂM ÂLEM’inin Berat Kandili Mübarek Olsun.

Dünya Su Günü

0

Su, insan yaşamı için vazgeçilmezdir. Dünya Sağlık Örgütünce 1978 yılında Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’da açıklanan Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesi’nde devletlerin toplumlarına sunacakları olmazsa olmaz sağlık hizmetlerinden birisi olarak kabul edilen “en az bakım” kavramı içerisinde yer alan “Temiz Su Sağlanması ve Sanitasyon” ilkesi, dünyadaki her insanın temiz ve güvenli suya ulaşımının bir insan hakkı olduğu vurgusunu da yapmaktadır.

Su, hem günümüz hem de gelecek nesiller adına her türlü kirletici ve tehlikelerden korunması gereken bir madde ve varlıktır.

Su beslenmenin en önemli parçasıdır. Vücudunuzun her fonksiyonu sıvıyla sağlanır ve vücuttaki suyun yüzde 10`unu kaybetmek ciddi sorunlar doğurur. Yüzde 90`ı su olan kan, besinleri hücrelere taşır ve buradaki atıkları alır. Normal bir insan için günde 8-10 bardak su yeterlidir. Vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi vardır, günlük gereksinim 35 mL x vücut ağırlığı (kg) eşitliği ile basitçe hesaplanır. İdrar renginin koyulaşması, su ihtiyacının karşılamadığını göstergesidir.

Dünya Su Günü Nedir?

22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

Teklif ilk kez, 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) gündeme getirildi. 1993’ten itibaren katılım her yıl katlanarak arttı; halk, desteklerini göstermek amacıyla gün boyu muslukları açmamaya teşvik edildi. Dünya Su Günü Facebook’ta da çok rağbet gördü.

Su gibi Aziz olunuz…

Bu yazıda kaynak alınan siteler:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/22-mart-d%C3%BCnya-su-g%C3%BCn%C3%BC.html

http://www.dunyasugunu.org/

Tek Kullanımlık Şifre Nedir?

0

Bankaların güvenlik nedeniyle zorunlu olarak kullandırdığı tek kullanımlık şifreler hakkında bir çok bilgiyi bu yazıdan okuyabilirsiniz. 

Tam olarak 7 yıl önce hayatımıza giren bir çeşit güvenlik uygulaması olan tek kullanımlık şifreler, internet ve mobil bankacılık uygulamalarında giriş işlemlerinde oldukça çok sık kullanılmaktadır. 

Tek kullanımlık şifre nedir?

Tek Kullanımlık Şifre , OTP; One Time Password her bir kullanımda ya da belirli bir süre geçtikten sonra geçerliliği sonlanan ve bir sonraki kullanım için tekrar üretilmesi gereken sayı veya harf dizisi anlamına gelmektedir. Genelde bu şifreleri internetten alışveriş veya bankalarımızın internet şubelerine giriş yapmak için kullanıyoruz.

Tek kullanımlık şifre hangi cihazlar üretilir?

Biz çoğu zaman cep telefonlarımızda SMS aracılığıyla üretim yapıyoruz fakat tek kullanımlık şifreler, cep telefonlarının yanı sıra; elektronik farklı cihazlar, elektronik imza tabanlı çözümler ve yüklenebilir programlar aracılığıyla da üretilebilmektedir.

Tek kullanımlık şifre ücretli midir?

Bankalar çoğu zaman tek kullanımlık şifre üretimlerinden ücret almıyorlar. Fakat bazı bankalar özellikle SMS yoluyla tek kullanımlık şifre gönderilerinden ücret alabiliyorlar. Bankanızın şifre gönderilerinden ücret alıp almadığından emin olmak için bankanıza danışabilirsiniz.

Tek kullanımlık şifre nasıl alınır?

Tek kullanımlık şifre, bankanız tarafından kayıtlı cep telefonunuza SMS yoluyla gönderilir veya bankanızla aranızda imzalayacağınız internet şubesi kullanım sözleşmesiyle mobil uygulamalardan üretilebilir. Ayrıca bankalar yine müşterilerine tek kullanımlık şifre üretim cihazı da verebilmektedir ve bu cihaz yoluyla da şifre üretilebilmektedir.

Tek kullanımlık şifre cihazıyla her banka için şifre üretilebilir mi?

Hayır. Tek kullanımlık şifre cihazı yalnızca temin edilen banka işlemleri için kullanılabilir. Farklı bankalar için şifre üretmek için ilgili bankaların cihazlarının temin edilmesi gerekir.

Tek kullanımlık şifre yurt dışında kullanılabilir mi?

SMS yoluyla yapılan tek kullanımlık şifre uygulamasında, bulunduğunuz ülkede ya da konumda zaman aşımına uğramadan SMS alınabiliyorsa, işlem yapabilmek yani tek kullanımlık şifre alabilmek mümkündür. Tek kullanımlık şifrelerin yurt dışında kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Tek kullanımlık şifre zorunlu mudur?

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tek kullanımlık şifre uygulaması zorunluluktur. Bu zorunluluk hem bireysel hemde kurumsal bankacılık müşterileri için geçerlidir.

Tek kullanımlık şifre olmadan internet bankacılığı kullanılabilir mi?

Ne yazık ki mümkün değildir. Tek kullanımlık şifre kullanmak zorunludur ve bu şifreler kullanılmadan bankaların internet şubesi kanallarını kullanılamaz.

Tek kullanımlık şifre üreten cihazın çalınması, kırılması, kaybolması durumunda ne yapmak gerekiyor?

SMS aracılığıyla tek kullanım şifre kullanmayıp, cihaz ile kullanıyorsanız, cihazınızın bozulması, çalınması ve kaybolması gibi durumlarda mutlaka bankanızla iletişime geçmeniz gerekir.

Tek kullanımlık şifre neden gelmiyor?

SMS yoluyla tek kullanımlık banka şifrelerinin gelmemesinin nedeni; muhtmelen telefon numaranızın veya SIM kartınızın değişmiş olmasıdır. Telefon numaranız veya yakın bir zamanda SIM kartınız değişti ise bankanızla iletişime geçerek tekrar şifre almaya başlayabilirsiniz.

Bu yazının kaynak sitesi: https://konupara.com/bankalar/tek-kullanimlik-sifre-7969