Ana Sayfa Blog Sayfa 4

Excel Tüm Klavye Kısayolları Listesi

0

Microsoft Excel’i biliyor olsanız bile, çalışmanızı hızlandırmak ve genellikle işleri daha kullanışlı hale getirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayollarının ile işlerinizi çok kolay ve hızlı yapabilirsiniz.

Bu klavye kısayollarını hepsini ezberlemek tabi ki olmaz. Herkesin ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden bazıları sizin için diğerlerinden daha yararlı olacaktır. Bu yazımda hemen hemen tüm Excel klavye kısayollarını eklemeye çalıştım.

Temel Seçim için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + A Geçerli bölgeyi seçer (çalışma sayfası veri içeriyorsa). CTRL + İkinci kez tuşuna basmak çalışma sayfasının tamamını seçer.
CTRL + \ Formülle veya etkin hücredeki değerle eşleşmeyen seçili satırlarda hücreleri seçer.
CTRL + SHIFT + \ Formülle veya etkin hücredeki değerle eşleşmeyen seçili sütunlarda hücreleri seçer.
CTRL + * Geçerli veri bölgesini seçer.(tuş takımı üzerinde * kullanarak)
ALT + ; Seçili bölgedeki görünür hücreleri seçer.
CTRL + BOŞLUK Çalışma sayfasında seçili aralık için tüm sütun(lar) seçer.
SHIFT + BOŞLUK Çalışma sayfasında seçili aralık için tüm satır(lar) seçer.
CTRL + SHIFT + BOŞLUK Çalışma sayfasının tamamını seçer veya çalışma sayfasındaki tüm nesneleri (nesne seçildiğinde) seçer.
CTRL + SHIFT + 8 Geçerli bölgeyi seçer. (boş satırlar ve sütunlarla çevrilidir)
CTRL + SHIFT + ANA SAYFA Ekleme noktasından seçimi başa doğru uzatır. (düzeltme modundayken)
CTRL + SHIFT + END Ekleme noktasından seçimi sonuna kadar uzatır.(düzenleme modundayken)
SHIFT + ANA SAYFA Ekleme noktasından hücrenin başına seçimi genişletir.
SHIFT + END Ekleme noktasından hücrenin sonuna seçimi genişletir.

 

Yorumlar ve Köprüler için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + SHIFT + O Açıklama içeren tüm hücreleri seçer.
SHIFT + F2 Hücre yorumunu ekler.
ALT + N + I Köprü ekle iletişim kutusunu görüntüler.
SHIFT + F10, M Etkin hücredeki yorumu ekler / kaldırır.
SHIFT + F10 + I, I İşaretçiyi Köprü menüsüne taşır.
ALT + H + E + M Yalnızca seçili hücrelerin açıklamalarını kaldırır.
ALT + H + E + L Seçili hücrelerdeki köprüleri kaldırır.

 

Koşullu Biçimlendirme için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
ALT + O + D Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + N Koşullu Biçimlendirme için Yeni Biçimlendirme Kuralları sihirbazı kutusunu açar.
ALT + H + L + N Koşullu Biçimlendirme için Yeni Biçimlendirme Kuralları sihirbazı kutusunu görüntüler.
ALT + H + L + C, S Seçimden koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.
ALT + H + L + C, E Tüm çalışma sayfasından koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.
ALT + H + L + C, T Koşullu biçimlendirme kurallarını tablodan temizleme.
ALT + H + L + C, P Pivot tablodan koşullu biçimlendirme kurallarını temizle.

 

Veri Girişi için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL+D Aşağı Dolgu. (İçeriği ve biçimleri en üst hücreden aşağıya kopyalayın)
CTRL+E Önceki sütundaki deseni temel alan etkin sütuna daha fazla değer doldurun. (Flash’ı Doldur)
CTRL+K Köprü Ekle iletişim kutusunu açar. (Köprü ekleme veya yeniden ele’leme)
CTRL+R Sağ’ı Doldur. (İçeriği ve biçimleri en soldaki hücreden sağa kopyalayın)
CTRL+SHIFT+; Etkin hücreye geçerli Saati ekleme.
CTRL+; Etkin hücreye geçerli Tarih ekleme.
CTRL+SHIFT+’ Aşağı Dolgu. (İçerik değerini en üst hücreden aşağıya kopyalayın)
CTRL+’ Formülü/içeriği yukarıdaki hücreden etkin hücreye kopyalama.
ALT+0128 Euro sembolü € ekler. (tuş takımı kullanarak)
ALT+0162 Sent sembolü ¢ ekler. (tuş takımı kullanarak)
ALT+0163 Pound sembolü £ ekler. (numara tuş takımı kullanarak)
ALT+0169 telif hakkı simgesini © ekler. (tuş takımı kullanarak)
Girin Çalışma sayfasına girer ve aşağı yaslar.
SHIFT+ENTER Çalışma sayfasına girer ve yukarı hareket eder.
CTRL+ENTER Yalnızca etkin hücreye girer ve kalır.
Sekme Etkin hücrenin içeriğini girer ve bir hücre tarafından sağa hareket.
SHIFT+SEKME Çalışma sayfasına etkin hücre içeriğini ekledikten sonra bir hücreyi sola taşır.
ALT+DOWNARROW Listeden Seç açılır liste kutusunu açar
ALT+T+K Çalışma sayfasının tamamındaki Hataları Denetler.
ALT+H+X Seçimi panoya keser.
ALT+N+T Seçim için Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.
ALT+M+N Adı Tanımla iletişim kutusunu açar.
ALT+M+C Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
ALT+M+C Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
ALT+A+E Seçim için Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı’nı görüntüler.
ALT+A+M Yinelenenleri Kaldır sihirbazı kutusunu açar.
SHIFT+F10,D Seçili hücreleri/satırları/sütunları silmek için Sil iletişim kutusu penceresini açar.
SHIFT+F10,T Seçili hücreleri kesin. (panoya kopyala sonra kaldırın)
SHIFT+F10,C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
SHIFT+F10+S,S Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
SHIFT+F10,I Boş hücreler/satırlar/sütunlar eklemek için Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
ALT+I+C Seçimden önce bir sütun ekler.
ALT+I+R Seçimin üstünden bir satır ekler.

 

Hücreleri Düzenleme için Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + ENTER Etkin hücrenin içeriğini seçili aralıkta doldurun.
CTRL + T Geçerli seçim için tablo eklemek için Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + – Seçili hücreleri/satırları/sütunları silmek için Sil iletişim kutusu penceresini açar.
CTRL + SHIFT + = Boş hücreleri/satırları/sütunları eklemek için Ekle iletişim kutusunu açar.
CTRL + + Hücreleri eklemek için ekle iletişim kutusunu görüntüler. (sayı tuş takımı üzerinde + kullanarak)
SHIFT + EKLE Geçerli seçimi panoya kopyalar.
Esc Geçerli eylemi veya komutu iptal edin ve iletişim kutusunu, menüyü veya ileti penceresini kapatın.
Girin Etkin hücrenin içeriğini girer ve bir hücre tarafından aşağı yaslar.
SHIFT + ENTER Çalışma sayfasında etkin hücrenin içeriğini girdikten sonra bir hücreyi yukarıdakilere taşır.
ALT + ENTER Aynı hücreye satır sonu ekler.
Silmek Bir karakteri sağa silme veya seçimi silme.
CTRL + SIL Ekleme noktasından satırın sonuna kadar metni silme.
SHIFT + SIL Seçimi panoya keser.
Backspace Bir karakteri sola silme veya seçimi silme.
CTRL + SOL OK Ekleme noktasından bir sözcüğü sola taşır.
CTRL + SAĞ OK Ekleme noktasından bir sözcüğü sağa doğru taşır.
CTRL + SHIFT + SOL OK Ekleme noktasından solda bir sözcük seçer.
CTRL + SHIFT + SAĞ OK Ekleme noktasından sağdaki bir sözcüğü seçer.
SHIFT + SOL OK Ekleme noktasından solda bir karakter seçer.
SHIFT + SAĞ OK Ekleme noktasından sağdaki bir karakteri seçer.
Silmek Seçili hücrelerin içeriğini temizleme.
F2 Etkin hücreyi edin.
ALT + H + C + C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
ALT + H + C + P Seçili hücreleri panoya Resim olarak kopyalama.
SHIFT + F10, N Seçili hücrelerin içeriğini temizleme.
SHIFT + F10, A Tanımlı Yeni Ad iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + E + S Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + H + E + A Seçimdeki her şeyi (içerikleri, biçimlendirmeyi ve açıklamaları) temizleme.

 

Seçimi Genişletme için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
SHIFT + SAYFA Yukarı Seçimi çalışma sayfasındaki bir ekrana kadar genişletir.
SHIFT + SAYFA Aşağı Seçimi çalışma sayfasındaki tek bir ekran aşağı doğru genişletir.
SHIFT + F8 Geçişler Seçim moduna ekleme.
SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasının ilk sütununa genişletir.
CTRL + SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasının ilk hücresine genişletir.
END + SHIFT + ANA SAYFA Seçimi çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + END Seçimi çalışma sayfasındaki son kullanılan hücreye genişletir.
END, SHIFT + OK Tuşları Seçimi belirli yöndeki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
SHIFT + SAĞ OK Seçimi bir hücre yle Sağa doğru genişletir.
CTRL + SHIFT + SOL OK Hücre seçimini Soldaki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + SAĞ OK Hücre seçimini Sağdaki bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
CTRL + SHIFT + YUKARı OK Yukarı’daki bir sonraki boş olmayan hücreye hücre seçimini genişletir.
CTRL + SHIFT + AŞAĞı OK Hücre seçimini Aşağı Doğru bir sonraki boş olmayan hücreye genişletir.
F8 Geçişler Seçim modunu genişletme. /kapatma (Seçimi uzatmak için ok tuşlarını kullanın)
SHIFT + SOL OK Seçimi bir hücre yle sola doğru genişletir.
SHIFT + YUKARı OK Seçimi bir hücre yle Yukarı’ya genişletir.
SHIFT + AŞAĞı OK Seçimi bir hücre yle Down’a genişletir.
ALT + SHIFT + SAYFA YUKARı Seçimi tek bir ekranla sağa doğru genişletir.
ALT + SHIFT + SAYFA Aşağı Seçimi bir ekran la sola doğru genişletir.

 

Bul ve Değiştir için Excel Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Bul ile)
CTRL + H Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Değiştir ile)
SHIFT + F4 Bir sonraki eşleşmeyi bul.
SHIFT + F5 Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açar. (Seçili Bul ile)
CTRL + SHIFT + F4 Önceki eşleşmeyi bulma.
ALT + F FIND iletişim kutusu etkin bir sonraki eşleşmeyi bulma.
ALT + I FIND iletişim kutusu etkin olarak tümlerini bulun.
ALT + T FIND iletişim kutusunun genişletme veya daraltma seçenekleri.

 

Biçimlendirme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + B Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + I Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + U Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
CTRL + 1 Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu seçili son etkin sekmeyle açar.
CTRL + 2 Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + 3 Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
CTRL + 4 Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
CTRL + 5 Geçerli seçimde grev uygular veya kaldırır.
CTRL + SHIFT + ~ Seçime Genel biçim uygulama.
CTRL + SHIFT + – Tüm Kenarlıkları vurgulanan aralıktan kaldırır.
ALT + ‘ Hücre Stili iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + SHIFT + F Yazı Tipi Sekmesi seçili olan Hücre biçimlendirme iletişim kutusunu açar.
CTRL + SHIFT + P Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu Yazı Tipi Sekmesi seçili olarak görüntüler.
CTRL + SHIFT + 1 Seçili hücreler için iki ondalık basamakla Sayı biçimini uygulama.
CTRL + SHIFT + 2 Geçerli seçime özel Zaman biçimini. (h:mm AM/PM) uygulayın
CTRL + SHIFT + 3 Geçerli seçime özel Tarih biçimini. (dd-mmm-yy) uygulayın
CTRL + SHIFT + 4 Vurgulanan hücreler/aralık için iki ondalık basamakla varsayılan Para Birimi biçimini uygulama.
CTRL + SHIFT + 5 Ondalık sayılar olmadan geçerli seçime Yüzde biçimini uygulayın.
CTRL + SHIFT + 6 Bilimsel biçimi iki ondalık basamak içeren vurgulanan hücrelere uygulayın.
CTRL + SHIFT + 7 Geçerli seçime Dış Sınır uygula.
ALT + H + F, F Seçili aralığın Yazı Tipi türünü seçer.
ALT + H + F, S Seçili aralığın Yazı Tipi boyutunu seçer.
ALT + H + H Dolgu Rengi (arka plan rengi) türünü seçer.
ALT + H + F, C Yazı Tipi Renk türünü seçer.
ALT + H + B Seçim için Kenarlık Stilini değiştirir.
ALT + H + 1 Vurgulanan seçim için Kalın biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
ALT + H + 2 Vurgulanan seçim için Italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.
ALT + H + 3 Vurgulanan seçim için Altı Çizili’ni uygular veya kaldırır.
ALT + H + A, L Seçim için hücre hizasını Sol’a değiştirir.
ALT + H + A, C Hücre hizasını seçim için Merkez’e değiştirir.
ALT + H + A, R Hücre hizasını seçim için Sağ’a değiştirir.
ALT + H + A, T Seçim için hücre hizasını Üst’e değiştirir.
ALT + H + A, M Seçim için hücre hizasını Orta’ya değiştirir.
ALT + H + A, B Seçim için hücre hizasını Alt’a değiştirir.
ALT + H + M + M Seçili hücreleri tek bir hücrede birleştirme.
ALT + H + M + C Seçili hücreleri birleştirme ve tek bir hücrede ortala.
ALT + H + M + A Seçimde yalnızca seçili sütunları birleştirme.
ALT + H + M + U Birleştirilmiş hücreleri birleştirme.
ALT + H + W Metni kaydırma veya açma.
ALT + H + I + I Boş hücreleri/satırları/sütunları eklemek için Ekle iletişim kutusunu açar.
ALT + H + O + H Seçili satırların Satır Yüksekliğini Ayarlar / Değiştirir.
ALT + H + O + A Otomatik, seçili satırların satır yüksekliğine uyar.
ALT + H + O + W Seçili sütunların Sütun Genişliğini Ayarlar / Değiştirir.
ALT + H + O + I Otomatik, seçili sütunlar için sütun genişliğine uyar.
ALT + H + O + D Seçim için Varsayılan Sütun Genişliğini ayarlar.
SHIFT + F10, F Hücreyi Biçimlendir iletişim kutusunu seçili son etkin sekmeyle açar.
ALT + O + C + A Otomatik, seçili sütunlar için sütun genişliğine uyar.
ALT + O + R + A Otomatik, seçili satırların satır yüksekliğine uyar.
ALT + H + E + F Yalnızca seçili hücreler için biçimleri kaldırır.
ALT + H + E + C Yalnızca seçili hücrelerin içeriğini kaldırır.

 

Formüller için Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F3 Adı Tanımla iletişim kutusunu açar.
CTRL + / Etkin hücreyi içeren tüm diziyi seçer.
CTRL + ‘ Hücre değerlerini görüntüleme ile hücre formülleri arasında geçiş.
CTRL + [ Seçimde bir formülle doğrudan atıfta bulunulan tüm hücreleri seçer. (emsaller)
CTRL + SHIFT + [ Seçimde bir formülle doğrudan / dolaylı olarak atıfta bulunulan tüm hücreleri seçer. (emsaller)
CTRL + ] Doğrudan etkin hücreye (bağımlılara) başvuran formüller içeren tüm hücreleri seçer.
CTRL + SHIFT + ] Doğrudan / dolaylı olarak etkin hücreye (bağımlılara) başvuran formüller içeren tüm hücreleri seçer.
ALT + = AutoSum formülü ekler. ( SUM()
CTRL + SHIFT + A Bir formüle parantez ile birlikte işlev bağımsız değişkenleri ekler.
CTRL + SHIFT + U Formül Çubuğu’nun genişletilmesi veya daraltıldığı.
SHIFT + F3 İşyerine Ekle iletişim kutusunu açar.
SHIFT + F9 Etkin çalışma sayfasını hesaplar.
CTRL + SHIFT + ENTER Formülü etkin hücreye Dizi formülü olarak girin.
F3 Kullanılabilir adlandırılmış aralıklarla Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler.
F9 Tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm çalışma sayfalarını hesaplama.
CTRL + SHIFT + F3 Seçim iletişim kutusundan Ad Oluşturma’yı görüntüler.
CTRL + ALT + F9 Son hesaplamadan bu yana değişip değişmediğine bakılmaksızın, tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm çalışma sayfalarındaki tüm hücreleri hesaplar.
F4 Formül yazarken, mutlak ve göreli başvuruları geçiş.
F9 Çalışma sayfasındaki formül parçalarını değerlendirir.
CTRL + ALT + SHIFT + F9 Bağımlı formülleri yeniden denetleyin ve sonra hesaplanması gereken olarak işaretlenmemiş hücreler de dahil olmak üzere tüm açık çalışma kitaplarındaki tüm hücreleri hesaplar.
ALT + M + F İşyerine Ekle iletişim kutusunu açar.
ALT + M + R Son Kullanılan işlevlerin listesini görüntüler.
ALT + M + V Formülün her bir bölümünde ayrı ayrı hata ayıklamak için Formülü Değerlendir kutusunu görüntüler.
ALT + M + X Hesaplama Seçenekleri açılır menüsünü görüntüler.
ALT + M + J Tüm açık çalışma kitaplarının çalışma sayfalarında hesaplar.
CTRL + A Formül adını yazdıktan sonra Formül Penceresi (İşlev Bağımsız Değişkenleri) iletişim kutusunu görüntüler.

 

Genel Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + C Seçili hücreleri panoya kopyalama.
CTRL + G Git iletişim kutusunu açar.
CTRL + L Tablo Oluştur iletişim kutusunu açar.
CTRL + P Yazdırma Önizleme iletişim kutusunu açar.
CTRL + V Pano içeriğini yapıştırın. (Yalnızca kesme veya kopyalama komutu verdikten sonra çalışır)
CTRL + W Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma.
CTRL + X Seçili hücreleri kesin. (panoya kopyala sonra kaldırın)
CTRL + Y Son komutu veya eylemi yineleme.
CTRL + Z Son eylemi geri ala.
CTRL + SHIFT + L Seçili sütun başlıklarındaki veri filtrelerini açar/kapatır.
SHIFT + F7 Eş anlamlılar sözlüğü kutusunu açar.
ALT + F1 Çalışma sayfasında seçili verilerden grafik oluşturur ve ekler.
ALT + F11 Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar veya VBA düzenleyicisi ile Excel çalışma sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz.
ALT + ARKA ALAN Son eylemi geri ala.
Son -unda A/Sa’yı açar/kapat.
ALT + AŞAĞı OK Geçerli seçim için Otomatik Filtre listesini görüntüler.
F1 Excel Yardım görev bölmesi pencereyi açar.
F4 Son komutu veya eylemi yineleme.
F5 Git iletişim kutusunu açar.
F7 Seçili aralıkta yazım denetimi gerçekleştirin / geçerli çalışma sayfasında.
F11 Ayrı bir grafik sayfasında seçili verilerden Grafik Oluşturma ve Ekleme.
CTRL + SHIFT + F12 Yazdır Önizleme iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + ALT + V Yapıştır Özel iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + O Excel Seçenekleri penceresini görüntüler.
ALT + T + E Senaryo Yöneticisi penceresini görüntüler.
ALT + T + G Etkin hücrede Hedef Arama iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + P + S, P Geçerli çalışma sayfasının Sayfa Kurulumu penceresini görüntüler.
ALT + A + T Seçili sütun başlıklarındaki veri filtrelerini açma/kapatma.
ALT + D + E Seçim için Metni Sütunlara Dönüştür Sihirbazı’nı görüntüler.
ALT + T + P, P Sayfayı Koru iletişim kutusunu görüntüler.

 

Gizle/Gizle, Dondur ve Bölme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması 
CTRL + 6 Nesneleri Göster / Gizle.
CTRL + 8 Ana hat sembollerini gösterir / Gizle.
CTRL + 9 Seçili satırları gizleme.
CTRL + 0 Seçili sütunları gizleme.
CTRL + SHIFT + 9 Seçili satırlar arasındaki Gizli Satırları Gizleme.
CTRL + SHIFT + 0 Seçili sütunlar arasında Gizli Sütunları Gizleme. (2010, 2013 ve 2016’da çalışmaz)
ALT + F10 Nesne Seçimi bölmesi açık / kapalı.
ALT + W + F Bölmeleri Aşağı Bırak menüsünü görüntüler.
ALT + W + F + F Geçerli seçimde Bölmeleri Dondurma.
ALT + W + F + R Ekranda ilk görünür satırı dondurma.
ALT + W + F + C Ekrandaki ilk görünür sütunu dondurma.
ALT + W + S Geçerli konumda bölünmüş veya bölünmemiş çalışma sayfası.
ALT + W + H Geçerli etkin çalışma kitabını / pencereyi gizler.
ALT + W + U Gizli çalışma kitabını / pencereyi gizleme.
ALT + W + N Geçerli belge için yinelenen pencereyi açma.

 

Gezinme için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + . Seçim aralığı içinde saat yönünde bir sonraki köşeye taşır.
SAYFA YUKARı Çalışma sayfasının önceki ekranına kadar taşır.
ALT + SAYFA AÇ Çalışma sayfasında sütunların bir ekranını sola taşır.
SAYFA Aşağı Çalışma sayfasının bir sonraki ekranına taşınır.
ALT + SAYFA Aşağı Çalışma sayfasında sütunların bir ekranını sağa taşır.
Sekme Çalışma sayfasında bir hücreyi sağa taşır.
SHIFT + SEKME Çalışma sayfasında bir hücreyi sola taşır.
Ev Geçerli satırdaki ilk sütuna taşınır.
CTRL + ANA SAYFA Çalışma sayfasının başına geçer.
CTRL + SONU Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye taşınır.
END + ANA SAYFA Çalışma sayfasında kullanılan son hücreye taşınır.
END + ENTER Aynı satırda kullanılan son sütuna taşınır.
SON, OK Tuşları Bu yöndeki bir sonraki boş olmayan hücreye taşınır.
YUKARı OK Bir hücreyi yukarı doğru hareket ettirir.
CTRL + SOL OK Geçerli veri bölgesinin sol kenarına taşıma.
CTRL + SAĞ OK Geçerli veri bölgesinin sağ kenarına taşıma.
CTRL + YUKARı OK Geçerli veri bölgesinin en üst kenarına taşıma.
CTRL + ALT OK Geçerli veri bölgesinin alt kenarına taşıma.
Aşağı OK Bir hücreyi aşağıya doğru hareket ettirir.
SAĞ OK Bir hücreyi sağa taşır.
SOL OK Bir hücreyi SOLa taşır.
Ev Hücre girişinin başına geçer.
Son -unda Hücre girişinin sonuna doğru hareket eder.

 

Diğer Excel Klavye Kısayolları

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + Q Hızlı Çözümleme menüsünü açar. (Yalnızca seçili bir hücre veri içeriyorsa çalışır)
SHIFT + F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler.
SHIFT + F12 Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
ALT + F8 Makro iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + ESC Pencere Başlat Menüsünü Açar.
CTRL + SHIFT + ESC Pencere Görev Yöneticisi penceresini görüntüler.
ALT + SEKME Sisteminizde açılan bir sonraki uygulamaya taşınır.
ALT + SHIFT + SEKME Sisteminizde açık olan önceki uygulamaya taşınır.
KAYDıRMA Kilidi Kaydırma Kilidi’ni açma veya kapatma arasında geçiş yapma.
ALT + SHIFT + SOL OK Grup Açma (Grup ve Anahat) iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + SHIFT + SAĞ OK Grup (Grup ve Anahat) iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + SHIFT + F2 Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
ALT + SHIFT + F10 İlgili akıllı etiket için açılır menüyü gösterir.
ALT + F + T Excel Seçenekleri penceresini görüntüler.
ALT + T + I Eklentiler iletişim kutusunu görüntüler
ALT + T + A Otomatik Düzeltme : İngilizce iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + M Makro iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + R Makroyu Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + T + M + S Güven Merkezi penceresini açar.
ALT + T + M + V Visual Basic Düzenleyicisi’ni açar veya VBA düzenleyicisi ile Excel çalışma sayfası arasında geçiş yapabilirsiniz.

 

Özet Tablo için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
ALT + N + V Seçim için Pivot Table sihirbazı kutusunu oluşturur’ı görüntüler.
ALT + D + P PivotTable ve PivotChart sihirbazı açılır.
CTRL + A Rapor filtreleri dışında tüm özet tabloyu seçer.
Alanı PivotTable Alanları listesinden rapora alan ekleme / kaldırma.
SHIFT + ALT + SAĞ OK Seçili PivotTable öğelerini gruplar.
SHIFT + ALT + SOL OK Seçili PivotTable öğelerini gruplandırmayı geri al.
ALT + F5 Etkin PivotTable için kaynağı yenile
CTRL + ALT + F5 Geçerli çalışma kitabındaki tüm PivotTable’ların tüm kaynaklarını yenileyin.
CTRL + – Seçili öğeleri veya alanları gizleme.
Ev İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki ilk öğeye taşır.
Son -unda İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki son öğeye taşır.
Aşağı OK İşaretçiyi PivotTable Alanları listesindeki bir sonraki kullanılabilir öğeye taşır.
YUKARı OK İşaretçiyi PivotTable Alanları listesinde önceden kullanılabilir öğeye taşır.
ALT + F1 Aynı çalışma sayfasında etkin PivotTable için Pivot Grafiği oluşturur.
F11 Yeni bir çalışma sayfasında etkin PivotTable için Pivot Grafiği oluşturur.
CTRL + SHIFT + = Alanları Ekle / Pivot Formula iletişim kutusunu görüntüler.

 

Şerit için kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F1 Sekmeleri ve Komutları Excel Şeridinden Göster / Gizle.
ALT Menü Çubuğu’nun etkinleştirmesini geçişe getirir.
F10 Şerit ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu için anahtar ipuçlarını açar/kapatma.
ALT + 1 Etkin çalışma kitabını kaydeder.
ALT + 2 Geri Ala eylem geçmişi listesini açar.
ALT + 3 Redo eylem geçmişi listesini açar.
CTRL + SHIFT + F1 Şeridin tamamını gösterir/Gizle & Hızlı Erişim Araç Çubuğu.
CTRL + SHIFT + F10 Menü Çubuğunu etkinleştirir.
ALT + F Dosya menüsünü görüntüler.
ALT + F + I Çalışma kitabının Bilgi penceresini açar.
ALT + H Şeritteki Giriş sekmesini etkinleştirir.
ALT + N Şeritteki Ekle sekmesini etkinleştirir.
ALT + P Şeritteki Sayfa Düzeni sekmesini etkinleştirir.
ALT + M Şeritteki Formül sekmesini etkinleştirir.
ALT + A Şeritteki Veri sekmesini etkinleştirir.
ALT + W Şeritteki Görünüm sekmesini etkinleştirir.

 

Çalışma Kitabı için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + N Yeni bir çalışma kitabı oluşturur.
CTRL + O Dosyayı açmak için Aç iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL + S Etkin çalışma kitabını geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL + F2 Yazdırma Önizleme iletişim kutusunu açar.
CTRL + F4 Etkin çalışma kitabı penceresini kapatma.
CTRL + F5 Etkin çalışma kitabının/pencerenin boyutunu geri yükleme.
CTRL + F6 Bir sonraki çalışma kitabına veya pencereye geçme.
CTRL + F7 En üst düzeye çıkarılamadığınızda çalışma kitabı pencerelerini taşıma.
CTRL + F8 En üst düzeye çıkarılamadığınızda çalışma kitabı pencerelerini yeniden boyutlandırma.
CTRL + F9 Geçerli çalışma kitabını simgeye küçültt.
CTRL + F10 Geçerli çalışma kitabı penceresini en üst düzeye çıkarır veya geri yükler.
CTRL + F12 Dosyayı açmak için Aç iletişim kutusunu görüntüler.
ALT + BOŞLUK Kontrol Kutusunu sol üst köşede görüntüler.
SHIFT + F6 Çalışma kitabında bölünmüş önceki bölmeye taşınır.
ALT + F2 Kaydet iletişim kutusunu açar.
ALT + F4 Etkin çalışma kitabını kapatır. (Excel’den çıkmadan önce kaydetmeyi isteyin)
CTRL + SEKME Bir sonraki açık çalışma kitabına veya pencereye taşınır.
CTRL + SHIFT + SEKME Önceki açık çalışma kitabına veya pencereye taşınır.
KAYDıRMA Kilidi + OK TUŞLARı Çalışma kitabını veya pencereyi bir hücreyi bu yöne taşır.
KAYDıRMA Kilidi + UÇ Geçerli penceredeki son hücreye taşınır.
KAYDıRMA Kilidi + ANA SAYFA Geçerli penceredeki ilk hücreye taşınır.
KILIT + SAYFA Yukarı Kaydır Bir ekran yukarı taşır (geçerli seçim değişmeden)
KAYDıRKI KILIDI + SAYFA Aşağı Bir ekrandan aşağı doğru hareket eder. (geçerli seçim değişmeden)
F6 Çalışma kitabında bölünmüş olan sonraki bölmeye taşınır
F12 Kaydet iletişim kutusunu açar.
ALT + SHIFT + F4 Etkin çalışma kitabını kapatır. (Excel’den çıkmadan önce kaydetmeyi isteyin)
CTRL + SHIFT + F6 Önceki çalışma kitabına veya pencereye geçer.
ALT + T + B Paylaşım Çalışma Kitabı penceresini açar.

 

Çalışma Sayfası için Kısayollar

Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL + F11 4.0 Makro levha ekler.
CTRL + SAYFA YUKARı Çalışma kitabındaki önceki çalışma sayfasına taşınır.
CTRL + SHIFT + SAYFA Yukarı Çalışma kitabındaki etkin ve önceki çalışma sayfalarını seçer.
CTRL + SAYFA Aşağı Çalışma kitabındaki bir sonraki çalışma sayfasına taşınır.
CTRL + SHIFT + SAYFA Aşağı Çalışma kitabındaki etkin ve sonraki çalışma sayfalarını seçer.
SHIFT + F11 Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası ekler.
ALT + SHIFT + F1 Geçerli çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası ekler.
ALT + SHIFT + F11 Microsoft Script Düzenleyicisi penceresini etkinleştirir .(yalnızca MS Office 2000 ile 2007 sürümlerinde çalışır)
ALT + H + O + R Geçerli çalışma sayfasını yeniden adlandırın.
ALT + E + M Geçerli çalışma sayfasını taşıma veya kopyalama.
ALT + E + L Etkin çalışma sayfasını onayla silme.

 

Excel tüm klavye kısa yolları yazısı faydası fayda sağlama niyetiyle.

Excel’e İstediğiniz Kadar Sayfa Ekleyin

0

Excel ilk sürümlerinde yeni bir belge başlatırken açılacak varsayılan çalışma sayfası sayısı, ilk başta On iki olarak açılıyordu. Sonra zaman içerisinde bu sayı Üç‘e düşürüldü. Artık Microsoft Excel varsayılan olarak, Excel’in tüm sürümlerinde yeni bir çalışma kitabında üç sayfa vardır, ancak kullanıcılar bilgisayar belleği izin verdiği kadar çok sayfa oluşturabilir. Bu üç çalışma sayfasının adı Sayfa1, Sayfa2, Sayfa3‘tür. Varsayılan çalışma sayfası sayısını değiştirmek istiyorsak, Dosya düğmesini tıklatarak ve ardından Genel sekmesindeki Yeni çalışma kitapları oluştururken kısmının altında Şu sayıda sayfa ekle kısmının karşısına istediğiniz rakamı yazıp sayı adeti çoğaltıp ya da azaltıp ve bir sayfa ile Excel’i açabiliriz. Böylece basit bir girişle yeni bir belge oluştururken açılan çalışma sayfalarının sayısını değiştirebiliriz.

Belki Excel ile çok sayfa ile çalışmak gerekmeyebilir. Fakat Microsoft Excel’in kaç sayfa ekleye bileceğimizi tek seferde binlerce sayfa ekleye bileceğinizi biliyor musunuz? Makro ile çalıştırıp ve sistem belleğini test etmiş oluruz.

Ben 1000 Excel çalışma sayası için makro kodunu aşağıya ekledim. Sayfa sayını değiştirmek için koda To‘dan sonra rakamı For i = 1 To 1000, 5000, 100  vb. sayıları yazıp değiştire bilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda yaklaşık 10 sn içinde Excel 1000 çalışma sayfasını açtı.

Excel’e İsteğimiz Kadar Sayfa Ekleme Makro Kodu

Sub ismail()

For i = 1 To 1000

Sheets.Add After:=ActiveSheet

Next

End Sub

Sürüm Sayfa
Excel 2019 *
Excel 2016 *
Excel 2013 *
Excel 2007 *
Excel 2003 ve önceki *
Google Sayfalar 200
OpenOffice Calc 3 256
OpenOffice Calc 2 256
Gnumeric *
KSpread *
Nilüfer 1-2-3 256
LibreOffice Calc 10,000

 

Karşılarındaişareti olan yerlerde sistemin belleğine bağlıdır. Excel 2010 ve sonrasında ortalama 3200 Sayfa eklenebiliyor.

UEFI Devre Dışı Bırakıp Eski Bios Önyükleme Desteği Etkinleştirin

0

UEFI firmware ile birçok bilgisayar eski bir BIOS uyumluluk modu etkinleştirmek için izin verir. Bu modda, UEFI firmware, yerine standart bir BIOS olarak işlev görür. Mesala, Linux, Ubuntu,Windows 7 gibi UEFI düşünülerek tasarlanmamış eski işletim sistemleriyle uyumluluğu artırmaya yardımcı olabilir. Bu blog yazımda, UEFI devre dışı bırakıp, Legacy CSM önyükleme, bios desteği etkinleştirmeyi göreceğiz.

UEFI Devre Dışı Bırakıp Eski Bios Önyükleme Desteği Etkinleştirme

Windows 10 oturum açma ekranından Güç simgesine tıklayın, Shift tuşuna basılı tutun ve Yeniden Başlat‘ı tıklayın.

Windows 10 yeniden başlatma yerine, size farklı bir ekran sunacak ve bir seçenek seçmenizi isteyecektir. Biz burda, Sorun Giderme’yi seçiyoruz.

Gelişmiş Seçenekler‘e tıklayın.

UEFI Firmware Ayarlarını seçin.

Yeniden Başlat’a tıklayın,  ve  sonra eski BIOS ekranına çok benzeyen UEFI Kurulumu’na gelinir.

Secure Boot ayarını bulun ve Disabled ayarlayın. Bu seçenek genellikle Security sekmesinde, Boot Tab sekmesinde veya authentication tab, yani sekmesinde olur.

Boot Mode, UEFI Boot, Launch CSM veya başka bir ayarı arayın, boot mode’den UEFI’den Legacy/CSM‘ye değiştirin. UEFI Boot option seçeneğini disable yapın ve CSM boot mode enable desteğini disable yapın.

Değişiklikleri F10 tuşu ile kaydedin ve UEFI Kurulumu‘ndan çıkın. Şimdi UEFI modu yerine Eski BIOS modu ile önyükleme için bir Windows 10 bilgisayarınızı ayarladınız.

Uyumluluk Destek Modülü’nün (CSM) tüm UEFI bilgisayarlarında bulunmaya bilir. Bazı UEFI bilgisayarlarında, CSM/Legacy desteğini etkinleştirme seçeneği olmadan yalnızca UEFI’yi destekler.

UEFI kurulum ve yapılandırma bölümüne girdikten sonra, firmware ortamı için yapılanması bir dizi seçenek sunulur. Aradığınız seçeneğin birçok adı vardır (bilgisayar veya dizüstü bilgisayarın ve EFI firmware’in ve modeline bağlı olarak). Aradığınız olası ayar adlarından bazıları aşağıda tablodan bakabilirsiniz.

Eski Önyükleme Desteğini kapatma Tablosu

Legacy Support (On/Off or Enabled/Disabled Eski Destek A/Kapalı veya Etkin/Devre Dışı
Boot Device Control Önyükleme Cihazı Kontrolü
Legacy CSM On/Off or Enabled/Disabled Eski CSM A/Kapalı veya Etkin/Devre Dışı
Launch CSM On/Off or Enabled/Disabled CSM Başlatma A/Kapama veya Etkin/Devre Dışı
CSM On/Off or Enabled/Disabled CSM A/Kapalı veya Etkin/ DevreDışı
UEFI/Legacy Boot Both/Legacy Only/UEFI Only UEFI Legacy önyükleme (yalnızca her iki/eski/yalnızca UEFI
Boot Mode Legacy Support/No Legacy Support Önyükleme Modu Eski Destek/Eski Destek Yok
Boot Option Filter UEFI and Legacy/UEFI First/Legacy First/Legacy Only/UEFI Only Önyükleme Seçeneği Filtresi UEFI ve Eski/UEFI İlk/Eski İlk/Eski Yalnızca/Yalnızca UEFI
UEFI/Legacy Boot Priority  UEFI First/Legacy First/Legacy Only/UEFI Only UEFI/Legacy Önyükleme Önceliği Yalnızca UEFI İlk/Eski İlk/Eski/Yalnızca UEFI

 

Bilgisayarın BIOS veya UEFI’yi Destekleyip Desteklemediğini Öğrenelim

0

BIOS, sistem önyükleme bilgilerini ve sabit disk, işlemci ve bellek gibi bilgisayar donanımını içeren anakart üzerindeki bir çip üzerinde depolanan minik bir programdır.

Aslında Bios uzun zamandan beri bulunmaktadır. Bugün bios yerini UEFI denilen yeni bir sistem vardır. Bu nedenle, eski bios ve modern uefi ile bilgisayarlar bulunmaktadır. Bir çok bilgisayar şu anda UEFI’yi desteklese de, BIOS kullanan bilgisayarlar hala bulunmaktadır.

Bilgisayarın BIOS veya UEFI’yi Destekleyip Desteklemediğini Öğrenme Yolları

İlk Yol:

Klavyeden Windows tuşu ile S tuşuna aynı anda kullanın. Arama kutusuna cmd yazın. Açılan ekranda, Komut İstemi kısmına sağ tıklayıp, Yönetici olarak çalıştır yapalım. Cmd ekranına bcdedit yazıp Enter’a basalım. Komut ekranında Windows Boot Loader altında  path kısmında; \Windows\system32\winload.exe, winload.exe ise eski tip bios kullanıyordur. Eğer Windows.efi yazıyorsa sisteminiz uefı kullanıyordur.

İkinci Yol:

Klavyeden Windows tuşu ile S tuşuna aynı anda kullanın. Arama kutusuna msinfo32 yazın. Açılan ekranda, Sistem özeti kısmında BIOS Modu Eski yazıyorsa Bios vardır. Eğer UEFI yazıyorsa uefı’dir.

Artık, sisteminizin UEFI veya BIOS kullanıyor olup olmadığını bulmanın zor olmadığını biliyorsunuz.

Daha hızlı önyükleme ve güvenli önyükleme gibi özellikler UEFI’ye iyi olsa da, sisteminiz BIOS kullanıyorsa sorun yok. UEFI veya BIOS için ayrı bir işiniz yoksa, bunu değiştirmek için herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

Bilgisayarlar için Kurtarma Kısayol Tuşları

2

Bilgisayarlar; masaüstü, dizüstü, laptop, notebook, ultrabook, tablet, anakartlar kullanımında çıkabilecek olası sorunları kolayca çözülmesine yardımcı varsayılan olarak atanmış kısa yol tuş bulunmaktadır.

Bios / Uefi Temel Giriş Çıkış Sistemi : Bilgisayar açılışında ilk başlayıp yazılım ile donanım arasında köprü oluşturan bellektir.

Boot / Önyükleme : Bilgisayar açılışında ilk yüklenecek yada ilk başlatılacak aygıtı bazı durumlarda yazılımı yada sistemi belirlemek için öncelik belirlenmesidir.

Recovery / Kurtarma : Bilgisayar veya diğer elektronik cihazlarda sistemin fabrika ayarlarına yada  en sorunsuz çalışan haline geri getirmek amacıyla oluşturulan kurtarma konsoludur.

Windows 10 Yüklü Bilgisayarlar İçin :

BIOS (UEFI) girişi için :

Shift+Yeniden Başlat  > Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > UEFI Donanım Yazılımları Ayarları. Yolunu izleyerek yeniden başlattığımızda bilgisayar bios ekranında başlayacaktır.

Yada; Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma > Gelişmiş Başlangıç > Şimdi Yeniden Başlat > Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > UEFI Donanım Yazılımları Ayarları

Yolunu izleyerek yeniden başlattığımızda bilgisayar bios ekranında başlayacaktır.

Boot menüsü girişi için :

Windows gelmeden önceki açılış ekranında Boot kısayol bilgisi yer almaktadır. İstenirse önce Bios bölümüne giriş yapılıp sonra Boot bölümünden ayarlar ve öncelik sırası değiştirilebilinir.

Sistem recovery işlemi için :

Shift+Yeniden Başlat (Shift tuşuna basılı tutarak bilgisayarı yeniden başlatın) > Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > Bu bilgisayarı sıfırla. Yolunu izleyerek ilk kurulum ayarlarına döndürebilirsiniz.

Linux Yüklü Bilgisayarlar İçin :

BIOS (UEFI) girişi için :

Linux sürümüne göre değişiklik göstersede güncel versiyonlada komut istemine “sudo systemctl reboot –firmware” yazarak BIOS’a erişebilirsiniz .

Bios/Uefi, Boot, Recovery Kısayol Tuşları Tablosu Aşağıdaki Tablosu

 MARKA  BIOS/UEFI  BOOT  RECOVERY 
 GENEL  DELETE
F2
 Bios Boot Menüsü Ayarları  Kullanım   Kılavuzu Bilgisi
 ACER  Delete
 F2
 F1
 Ctrl+Alt+Esc
 F12
 F9
 F10
 Esc
 Alt+F10
 F10
 Ctrl+F10
 Ctrl+F
 APPLE (MAC)  EFI*  CMD+R +Power  Shift+CMD+R +Power
 ASUS  Delete
 F2
 F9
 Insert
 F10
 F8
 Esc
 F12
 F9
 F8
 ASROCK  Delete
 F2
 BEKO (ARÇELİK)   Delete
 BENQ  Delete  F11
 BFG  Delete
 BIOS AMI  Delete
 F2
 F1
 BIOS AWARD  Delete
 F2
 Ctrl+Alt+Esc
 BIOS DTK  Delete
 F2
 Esc
 BIOSTAR  Delete
 BOSCH  Delete
 F2
 CASPER  Delete
 F2
 F12
 F7
 Esc
 F11
 F8
 CHILIGREEN  Delete
 F2
 F2
 COMPAQ  Delete
 F2
 F10
 F1
 F9
 Esc
 F11
 CREA  Delete  F8
 CYBERMAX  Delete
 Esc
 DATRON   Delete  F11
 F10
 Ctrl+F11
 DELL  Delete
 F2
 F1
 F3
 F12
 Ctrl+Alt+Enter
 Fn+Esc
 Fn+F1
 F12  Ctrl + F11
 Alt+F10
 F8
 Ctrl+F8
 Ctrl+Alt+F10
 DFI  Delete
 ECS  Delete
 F2
 F7
 EMACHINES  Delete
 F2
 Tab
 F12
 EVGA  Delete
 EXPER  Delete
 F2
 F1
 Esc
 F2
 Esc
 F8
 FOXCONN  Delete
 F2
 FUJITSU  Delete
 F2
 F12  F12
 F8
 Alt+F11
 GATEAWAY    Delete
 F2
 F1
 F11
 R
 GIGABYTE    Delete
 F2
 F12  F9
 F11
 R
 GRUNDIG  Delete
 F2
 F7
 F9
 F11
 Esc
 HOMETECH  Delete
 HP  Delete
 F2
 F1
 F6
 F10
 F11
 F12
 Esc
 F1
 F2
 F9
 F10
 F11
 F12
 Esc
 F11
 F10
 HUAWEI  Delete
 F2
 F12
 IBM  Delete
 F2
 F1
 F1
 F2
 F11
 INTEL  Delete
 F2
 F10
 JETWAY  Delete
 LENOVO  Delete
 F2
 F1
 Fn+F2
 Ctrl+Alt+F3
 Ctrl+Alt+Insert
 Fn+F1
Novo Button
 F12
 F8
 F10
 Fn+F11
 Nova
 F11
 One Key 
 LG  Delete
 F2
 F10  F11
 MACH SPEED  Delete
 MEDION  Delete
 MICRON MPC  Delete
 F2
 F1
 MICROSOSFT 
 (SURFACE)
 Delete
 Power+Volume Up 
 Power+Volume Up   Power+Volume Up 
 MONSTER  Delete
 F2
 F7
 MSI  Delete
 F2
 F1
 F11  F3
 F8
 F11
 NEC  Delete
 F2
 F5
 ORIGIN PC  F2
 PACKARD BELL    Delete
 F2
 F1
 F8  F11
 Alt+F10
 PC CHIPS  Delete
 PEGATRON  Delete  F11
 RAZER  Delete
 F1
 F12  F9
 SAMSUNG  Delete
 F2
 F9
 F10
 F12
 Esc
 F4
 SAPPHIRE  Delete
 SHARP  Delete
 F2
 SHUTTLE  Delete
 F2
 Ctrl+Alt+Esc
 SIEMENS  Delete
 F2
 F12
 F8
 Alt+F11
 SONY  Delete
 F2
 F1
 F3
 F11
 F10
 Assist
 F10
 Assist
 SOYO  Delete
 SUPER MICRO  Delete
 TANDON  Delete
 Ctrl+Shift+Esc
 TOSHIBA  Delete
 F2
 F1
 F12
 Esc
 F12  F8
 0+Power
 TYAN  Delete
 F4
 VAIO  Delete  F12  F10
 VESTEL  Delete
 F2
 F8
 F10
 F11
 XFX  Delete
 ZOTAC  Delete
Bu yazının kaynak sitesi; https://www.webkenti.net blog sitesidir.